Jacques van Ham nieuwe algemeen directeur ICCO

13-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Jack van Ham was geruime tijd in verschillende managementfuncties werkzaam voor het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Vanaf 1992 maakte hij deel uit van de directie, achtereenvolgens als adjunct directeur, directeur operaties en sinds 1997 als algemeen directeur. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het Internationale hulpverleningswerk van het Rode Kruis en voor de omvangrijke reorganisatie die de organisatie de laatste jaren doormaakte. Gedurende de periode juni 1999 tot maart 2000 was hij voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Naast zijn werk voor het NRK is Van Ham onder andere actief als secretaris van Het Internationale Jaar voor Vrijwilligers en voorzitter van de Raad van toezicht van een instelling voor Zorg en Welzijn in het zuiden van het land.

Het bestuur van ICCO (met ingang van 11 oktober verantwoordelijk voor de organisatie die ontstaat uit een fusie tussen ICCO, Dienst over Grenzen (DOG) en Stichting Oecumenische Hulp (SOH)), is bijzonder verheugd over deze benoeming. Verwacht wordt dat Van Ham nieuwe wegen zal bewandelen om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en de plaats van ICCO daarin, te vergroten. ICCO is een betrouwbare en effectieve partner in ontwikkelingssamenwerking en wil dat ook blijven. Om ook in de toekomst aan de diverse maatschappelijke verwachtingen die er ten aanzien van de werksoort zijn te kunnen voldoen, start ICCO een aantal organisatorische veranderingen. De ervaring die Van Ham heeft met veranderingsprocessen zal daarbij goed van pas komen. Jack van Ham (49) is getrouwd en heeft twee kinderen. Perscontacten: Erik van Velzen, telefoon: 030 - 6927836, 06 - 53967918. url:www.icco.nl

ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
DOG, Dienst Over Grenzen

Reacties