Jaarverslag OneWorld 2003

22-07-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Met ruim 600.000 bezoeken aan de website (gemiddeld 51.000 per maand) die samen 2,7 miljoen pagina’s bezochten in 2003, en met de uitvoering van een aantal interessante projecten, kunnen we met recht zeggen dat we onze publieke taak waarmaken: met behulp van nieuwe media publieksgroepen informeren over- en betrekken bij milieu-, mensenrechten- en mondiale vraagstukken. Het uitgebreide netwerk van maatschappelijke organisaties en bedrijven die werken aan een duurzame wereld, is daarbij een belangrijk fundament. Aan het einde van 2003 telde OneWorld ruim 100 partnerorganisaties.

In 2003 zette OneWorld een aantal belangrijke stappen om als organisatie volwassener en professioneler te worden.

Jaarverslag OneWorld 2003

Reacties