Italië geeft voorbeeld binnen G8

20-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Deze week kondigde Italië aan dat het van 62 landen schulden gaat kwijtschelden. Voor de komende drie jaar is dat een bedrag van tussen de 9 en de 14 miljard gulden.

Italië neemt daarmee een voorschot op de G8-top in Japan. Daar staat de schuldenproblematiek van de armste landen wederom op de agenda.

Op de vorige bijeenkomst van de G8, vorig jaar in Keulen, spraken de landen af om 230 miljard gulden aan schulden van de veertig armste landen kwijt te schelden voor het einde van dit jaar. Dat is ongeveer eenderde van alle schulden die deze landen hebben.

Maar tot nu toe hebben maar vijf landen een deel van hun schulden kwijtgescholden gekregen.

De internationale campagne Jubilee 2000 die strijdt voor 100 procent kwijtschelding van schulden van de allerarmste landen, is blij met de actie van Italië.

'De G8-landen keken het afgelopen jaar naar elkaar: wie komt er als eerste over de brug en met wat voor aanbod? Italië heeft dat 'kartel' nu open gebroken', zegt Ellen Verheul, lobby-coördinator van Jubilee 2000 in Nederland.

Wat haar bovendien pleziert is dat Italië de voorwaarden waaronder het schulden kwijtscheldt, heeft verlicht. Dat blijkt onder meer uit het feit dat 62 landen in aanmerking komen voor schuldenverlichting, in plaats van de veertig zogenaamde HIPC-landen, de allerarmste landen.

Kofi Annan pleit voor minder strenge voorwaarden
Willen landen normaal in aanmerking komen voor schuldenverlichting, dan moeten ze aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten onder andere een goed doortimmerde strategie bedenken om de armoede in hun land te bestrijden.


Volgens Verheul kost het veel tijd om aan alle voorwaarden te voldoen. En dat betekent weer dat het voor landen langer duurt voordat ze schuldenverlichting krijgen. Ook vindt zij dat de bevolking in landen met een slecht' bestuur de dupe worden van de voorwaarden.


Verheul is niet de enige die beweert dat de HIPC-voorwaarden te streng zijn. In een brief aan de G8-leden drong VN-secretaris-generaal Kofi Annan er eerder deze maand al op aan de voorwaarden te veranderen. Zo kunnen ook iets minder arme landen, zoals Nigeria, voor verlichting in aanmerking komen.


Kofi Annan riep de G8-leden, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds verder op om álle schulden van de HIPC-landen kwijt te schelden. Hij wijst erop dat in veel Afrikaanse landen 40 procent van de overheidsinkomsten opgaan aan rentebetalingen en aflossing van de schulden.


Verheul pleit ervoor dat er een onafhankelijke commissie komt die moet bemiddelen tussen landen met schuld en hun schuldeisers.


'Nu bepalen de schuldeisers wat de landen aan schuld terug moeten betalen en onder welke voorwaarden de schulden worden verlicht. Maar waar aan voorbij gegaan wordt, is dat de schuldproblematiek deels ook aan de schuldeisers te wijten is. Jarenlang hebben die leningen verstrekt aan foute regimes en zitten nieuwe regimes met die schulden opgescheept. Dat geldt ook voor de Wereldbank. Die laat schulden terugbetalen over projecten waarvan het zelf heeft gezegd dat ze hebben gefaald.'

info over de top en een protestmail sturen naar de G8-leiders

Reacties