IT-sector India biedt steeds meer werk voor laaggeschoolden

17-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

In India profiteren niet langer alleen de whizzkids van de betere universiteiten van de explosieve groei van de informatica-sector. Sinds grote elektronische gegevensbestanden in seconden rond de wereld kunnen worden gestuurd, besteden bedrijven uit de VS en Europa steeds meer kantoorwerk uit in India.

Het uittikken van bijvoorbeeld de ellenlange diagnoses die Amerikaanse en Britse artsen overdag in hun dictafoons spreken, is in India bijvoorbeeld een bloeiende business geworden. Er bestaan zelfs speciale opleidingsinstituten voor.

Het aantal grote en kleine bedrijven dat op die manier werkt voor westerse bedrijven groeit sterk. In New Delhi zijn momenteel al ruim vijftig transcriptiebureautjes actief. Werknemers verdienen daar naar Indiase normen goed met werk dat eenvoudig en weinig vermoeiend is.

Landen als Mexico, Ierland en Israël, waar Amerikaanse bedrijven vroeger veel werk aan uitbesteedden, zijn door India weggeconcurreerd. Dit komt omdat in eerstgenoemde landen niet genoeg Engelstalig personeel kan worden gevonden of omdat de loonkosten te hoog liggen. Samen met de Filipijnen biedt India een overvloed aan werknemers die het Engels wél goed machtig zijn en nog voor relatief weinig geld werken.

Naast de Indiase bedrijfjes die zich toeleggen op tikwerk voor ziekenhuizen en artsen, zijn er ook die het ‘lopend-band’ kantoorwerk voor luchtvaartmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en andere dienstverlenende bedrijven uit de rijke landen overnemen.

Behalve de aantrekkelijke lagere lonen, is voor westerse bedrijven ook het tijdsverschil met India handig. De opdrachtgevers sturen het werk dat zich gedurende de dag heeft opgehoopt door naar India als hun werknemers naar huis gaan. In India breekt dan juist de nieuwe werkdag aan. Als bij de klanten de volgende werkdag begint, zijn de uitgetikte rapporten of de gegevensbestanden al in de elektronische postbus te vinden.

Speciale cursussen
De eerste transcriptiebedrijfjes in India waren niet meer dan lokaaltjes met enkele computers en een internet-aansluiting. Maar de inkomsten groeien zo snel dat de uitrusting steeds moderner wordt en de aanpak steeds grootschaliger.

Transnationale ondernemingen en grote Indiase bedrijven zetten nu hun eigen transcriptie-eenheden op. Onderwijsinstellingen bieden speciale cursussen aan om de kwaliteit van het werk op te vijzelen.

In augustus bijvoorbeeld kocht de farmaceutische onderneming Max India voor bijna twintig miljoen gulden een meerderheidsaandeel in de Indiase dochter van het Amerikaanse transcriptiebedrijf Health Scribe Inc. Max India is van plan vijfduizend personeelsleden op te leiden om de verwachte uitbreiding van de activiteiten de baas te kunnen. Indiase werknemers zullen naar verwachting ook steeds meer gegevens invoeren voor Amerikaanse call-centers.

Naarmate halfautomatische facturering- en boekhoudprogramma’s ingeburgerd raken, zouden veel meer westerse bedrijven uit andere sectoren een beroep kunnen gaan doen op Indiase onderaannemers.

Maar met de snelle groei komen ook de problemen. Kleine bedrijfjes lokken klanten met nog lagere prijzen, maar leveren snel en niet altijd goed werk af. De goede naam van de Indiase transcriptiebureaus heeft daaronder te lijden. En de gebrekkige telecommunicatie-infrastructuur in India zorgt soms voor vertragingen die de klanten ook niet gelukkig maken.

De Indiase regering investeert momenteel in snellere verbindingen. De verwachting is dat in 2008 transcriptie-bedrijven, software-ontwikkelaars en soortgelijke ondernemingen in de IT-sector goed zullen zijn voor een omzet van ruim 110 miljard gulden.

India News

Reacties