'Investeren in onderwijs voor meisjes levert meer op'

07-11-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Hoewel misschien geen grote verrassing, zijn de resultaten wel reden tot zorg’, aldus directeur-generaal Koïchiro Matsuura van Unesco. ‘Discriminatie van meisjes in het onderwijs is niet alleen een schending van mensenrechten, het frustreert bovendien de sociale en economische ontwikkeling van samenlevingen.’

Uit het Education for All Global Monitoring Report blijkt namelijk dat meisjes op school betere successen boeken. Veel jongens maken hun middelbare opleiding niet af. In landen als Mexico, Bangladesh, Suriname, Filipijnen, Colombia, maar ook Rusland en Zweden, zijn meisjes beter opgeleid.

Volgens Unesco is investeren in onderwijs voor meisjes daarom meer rendabel. Opleiding van vrouwen verhoogt de productiviteit en het gezinsinkomen en vermindert de armoede. Bovendien voeden zij hun kinderen vaak gezonder op en sturen zij hen eerder naar school.

Gelijke vertegenwoordiging

Gelijke vertegenwoordiging van jongens en meisjes in basis- en middelbaar onderwijs in 2005 is een van de doelstellingen van het VN-programma Education for All. Volgens het Global Monitoring Report gingen in het laatste decennium naar verhouding duidelijk meer meisje naar school dan jongens. De Global Parity Index steeg van 0,89 naar 0,93, waarbij 1,0 staat voor een gelijke vertegenwoordiging van jongens en meisjes.

Maar aangezien meisjes met 57 procent een significante meerderheid vormen onder de 104 miljoen basisscholieren wereldwijd, moet de progressie worden gerelativeerd, aldus Unesco. Meisjes bleken het slechts af in landen als Tsjaad, Yemen, Guinee-Bissau, Benin, en Niger. Onder de 54 landen, waarin meisjes achterstand hebben in onderwijs, bevinden zich behalve Pakistan en India in totaal 16 landen uit subSahara-Afrika.

Meisjes blijken minder naar school te gaan omdat zij werken om het gezinsinkomen aan te vullen. Volgens schattingen zou 18 procent (ruim 200 miljoen) van de kinderen tussen de vijf en veertien jaar economisch actief zijn. Van hen is de helft een meisje. Ook kosten voor schoolcontributies, boeken en kleding zijn een belangrijke reden voor ouders om meisjes thuis te houden.

Meisjes worden verder vaak al jong uitgehuwelijkt en zijn ook in toenemende mate slachtoffer van HIV/aids, oorlogsconflicten en geweld op school. In Nepal is 40 procent van de meisjes voor hun vijftiende getrouwd. In zuidelijk Afrika lopen meisjes tussen de 15 en 19 jaar zeven keer meer kans HIV-geïnfecteerd te raken dan jongens.

Unesco

Reacties