Internationale zeeconventie blijkt wassen neus

26-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

In dollars uitgedrukt vertegenwoordigen de wereldzeeën een economische waarde van maar liefst zo’n 7.000 miljard euro per jaar. Maar de mensheid gaat niet verstandig om met dat kapitaal.

Het beheer van de zeeën laat zeer te wensen over, concludeert de Verenigde Naties dan ook in een rapport getiteld: ‘Oceanen, de bron van het leven’.

De wereldzeeën kampen met grote problemen. Enerzijds is er vervuiling, overbevissing en toenemende bevolkingsdruk in kustgebieden. Anderzijds tasten piraterij en smokkelpraktijken de veiligheid van de wateren aan.

Afvoerputje

De kustgebieden hebben het zwaarst te verduren. Dit komt door de activiteiten van de mens. Havens zorgen voor enorme milieuverontreiniging. Lozingen van schepen en fabrieken, mijnen en olievelden die de zee als afvoerputje gebruiken, maken het water er niet schoner op.

Bovendien neemt de druk op de kustgebieden toe door het toenemende aantal mensen dat er leeft. In 2025 zal 75 procent van de wereldbevolking op minder dan 100 kilometer van de zee wonen, dit percentage ligt nu iets boven de 50 procent.

De meeste problemen in verband met de oceanen zijn decennia geleden al vastgesteld, maar zijn nog altijd niet opgelost of erger nog, in veel gevallen zijn ze zelfs verergerd.

Besluiten niet afdwingbaar

De conventie van de Wet van de Zee die na 24 jaar onderhandelingen in 1982 tot stand kwam, kan de negatieve gevolgen verbonden aan het beheer van de zeeën echter niet of nauwelijks verhinderen.

Wetgeving is vaak niet het probleem. Het is het gebrek aan geld waardoor veel landen geen besluiten kunnen afdwingen.

Op 9 en 10 december houdt de Algemene Vergadering van de VN een speciale bijeenkomst naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het verdrag. Veel te vieren valt er niet. Veel aan te scherpen wel.

Zeetribunaal

Het verdrag is ondertekend door 157 landen en geratificeerd door 138. Tot de landen die het verdrag nog niet in hun eigen wetgeving hebben opgenomen behoren ook de Verenigde Staten, al heeft Washington wel beloofd dat zo snel mogelijk goed te maken.

De internationale conventie bepaalt dat landen volledige zeggenschap hebben over de zone 12 mijl voor hun kust. Binnen de 200-mijlszone hebben landen exclusieve economische rechten, dat wil zeggen: zeggenschap over visbestanden en grondstoffen.

Buiten die zone – die goed zijn voor 90 procent van alle visbestanden - heeft de internationale gemeenschap recht van spreken. Geschillen worden behandeld door een in 1996 opgezet Tribunaal voor de Wet van de Zee, dat zetelt in Hamburg.

Volgens de VN buit de georganiseerde misdaad de moeilijke afdwingbaarheid van de Wet van de Zee ten volle uit. De VN hebben wel nieuwe verdragen uitgewerkt die daaraan te dele tegemoetkomen. Daartoe horen de conventie tegen het illegale transport van narcotica uit 1988 en een protocol tegen de smokkel van migranten uit 2000.

Website van de VN over de Conventie van de Wet van de Zee

Reacties