Internationale Migrantendag

11-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 11 december 2002

11 december 2002

Internationale Migrantendag Nederland organiseert op zaterdag 14 december een groots evenement bij de Haagse Hogeschool in Den Haag in het kader van de internationale dag van migranten. Het evenement staat in het teken van 'Migratie en Ontwikkeling'. Aan de hand van dit thema wil men de aandacht vestigen op de positieve bijdragen die migranten en vluchtelingen leveren, zowel aan het gastland als aan het land van herkomst. Internationale Migrantendag Nederland is een initiatief gesteund door Novib, Cordaid, Fonds 1818, Hivos, Icco, NCDO, de provincie Zuid-Holland en tientallen migranten- en vluchtelingenorganisaties. Op 18 december wordt over de hele wereld de Internationale Dag van Migranten georganiseerd.

In het programma van deze dag zal dit jaar over de hele wereld het accent worden gelegd op de onderlinge solidariteit van arbeidsmigranten. Vandaag de dag leven zo'n 175 miljoen mensen in een ander land dan waar ze zijn geboren. Het aantal migranten is ten opzichte van 1975 wereldwijd meer dan verdubbeld; de meeste van hen leven in Europa (56 miljoen), Azië (50 miljoen) en Noord-Amerika (41 miljoen). Volgens de ILO (de Internationale Arbeidsorganisatie) nemen meer dan 100 miljoen van hen deel aan de arbeidsmarkt. Deze trend zal zich de komende vijf jaar nog doorzetten. Onder invloed van de economische globalisering en de leemtes die hierdoor zijn ontstaan in de ontwikkeling van de landen in het Zuiden, verlaten dagelijks duizenden mensen hun eigen land op zoek naar een minder arm land waar ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Volgens het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft het totale bedrag dat jaarlijks door migranten over de hele wereld naar de landen van herkomst wordt overgemaakt een vlucht genomen tot boven de 70 miljard dollar; een bedrag dat hoger is dan alle overheidssteun aan de ontwikkelingslanden bij elkaar. Maar in de kapitalistisch georiënteerde wereld van de huidige globalisering wordt het welzijn van mensen vaak ondergeschikt gemaakt aan winstbejag en worden arbeidsmigranten al snel gewone handelswaar, ten koste van hun waardigheid als mens.

Daarom is het juist zo belangrijk dat de Internationale Migrantendag wordt gehouden, om te beseffen dat de rechten van migranten mensenrechten zijn en dat dit feit erkend moet worden door alle landen en individuen die betrokken zijn bij arbeidsmigratie. Voor de organisaties die zich inzetten voor de rechten van migranten is dit van groot belang; het betekent namelijk dat migranten en hun gezinnen het recht hebben om met respect te worden behandeld.

Op het programma van 14 december staat onder meer een forum, culturele presentaties, een informatiemarkt en Continentale dorpen (een tentoonstelling in de vorm van een aantal dorpen uit een bepaald werelddeel die door de migranten- en vluchtelingenorganisaties zelf worden opgebouwd). Het programma begint om 13:00 en duurt tot 21:00. Entree voor het publiek is € 2,00.

De Haagse Hogeschool is gelegen aan het Johanna Westerdijkplein 75, achter het station Hollands Spoor in Den Haag.

Reacties