Internationale investeringen nemen in rap tempo toe

04-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De jaarlijkse groei van de internationale investeringen is enorm. Het bedrag aan wereldwijde internationale investeringen is vele malen groter dan de totale stroom aan ontwikkelingsgelden.

In de geïndustrialiseerde landen bedroeg het totaal van de directe buitenlandse investeringen vorig jaar 636 miljard dollar. Dat is een verhoging van 155 miljard ten opzichte van het jaar ervoor. De ontwikkelingslanden trokken vorig jaar 208 miljard dollar aan – 29 miljard dollar meer dan in 1998.

Multinationale ondernemingen, verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de buitenlandse investeringen, krijgen een steeds groter deel van de wereldmarkt in handen. De ongeveer 63.000 multinationals hadden vorig jaar een omzet van 14.000 miljard dollar.

Grensoverschrijdende fusies en internationale overnames nemen toe, al geldt dat bijna uitsluitend in een richting: Noord neemt Zuid over. Vooral Zuid-Amerikaanse staatsbedrijven die geprivatiseerd worden, zijn in trek bij buitenlandse investeerders. Het werelddeel trok dan ook, samen met het Caribische gebied, vorig jaar 90 miljard dollar aan. Ook naar Azië gaat een aanzienlijke geldstroom: 106 miljard dollar.

Twee gebieden komen er bekaaid af: het voormalige Oostblok met 21 miljard en Afrika met 9 miljard dollar. In het geval van Afrika gaat het leeuwendeel van de investeringen ook nog eens naar slechts vijf landen. Het continent wordt meer en meer buitengesloten van de internationale handel en investeringen.

World Investment Report van de Unctad

Reacties