Internationaal netwerk van politici voor vrouwenrechten en gendergelijkheid vorige week gelanceerd

24-03-2016
Door: WO=MEN
Bron: WO=MEN, Dutch gender platform
Het Nederlandse meerpartijen initiatief voor vrouwenrechten is vorige week bij de Verenigde Naties gepresenteerd. Bij die gelegenheid is samen met politici en vrouwenrechtenactivisten uit Libië, Egypte, Jemen, Syrië en Sudan een uniek netwerk gestart voor vrouwenrechten wereldwijd.
Actueel – 

Op dit moment vindt de 60e zitting van de Verenigde Naties over vrouwenrechten plaats: de Commission on Status of Women. Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwe (waarnemend voorzitter van het Nederlandse Gender Meer Partijen Initiatief bestaande uit VVD, PvdA, D66, GL, CDA, CU, SP, 50+ en PvdD) heeft de Nederlandse partij-overstijgende samenwerking toegelicht. In navolging hiervan is een internationaal netwerk van politici voor vrouwenrechten en gendergelijkheid op 18 maart gelanceerd.

De lancering vond plaats bij de Verenigde Naties in New York. De eerste ondertekenaars van het samenwerkingsverband zijn politici en vrouwenrechtenactivisten uit Libie, Yemen, Syrie, Sudan en Egypte: dappere vrouwen die in eigen land een minderheidsstandpunt innemen, soms met gevaar voor eigen leven. Bijvoorbeeld door te knokken tegen kindhuwelijken, voor vrede en veiligheid en voor politieke participatie en werkgelegenheid voor vrouwen. De politici zullen elkaar onderling steunen, ervaringen uitwisselen en elkaar wijzen op mogelijkheden om belangrijke wetten aan te passen ten gunste van vrouwen. Dit is nog maar het begin. Het netwerk staat open voor politici uit meer landen. Er is al belangstelling getoond vanuit meerdere Europese landen.

Ingrid de Caluwe, voorzitter van het Nederlandse Gender MPI: "Vrouwelijke politici uit Yemen, Libie, Sudan en Egypte zijn behoorlijk eenzaam. Zij krijgen vaak weinig steun bij hun strijd voor de politieke en maatschappelijke positie van de vrouw. En terwijl talloze internationale resoluties het belang van betrokkenheid van vrouwen bij vrede en veiligheidsvraagstukken onderstrepen, blijkt het in de praktijk zeer lastig dit te realiseren. In Nederland hebben 9 partijen de handen ineengeslagen voor vrouwenrechten wereldwijd. Het meerpartijeninitiatief heeft diverse vrouwen een platform geboden. Het is goed dat er nu een internationaal netwerk komt waar sprake is van structurele samenwerking.

Zahra Langhi, politica uit Libie: "Libische vrouwen hebben een belangrijke rol weten te spelen in het verzet tegen Gaddafi. Nu knokken wij onder moeilijke omstandigheden tegen ISIS en voor vrouwenrechten: een internationale alliantie is voor ons van groot belang".

FOUNDING MOTHERS:
Ingrid de Caluwe , Gender MPI Nederland
Merwat Tallawy lid van Sociaal Democraten, Egypte (een prominent vrouwenrechtenactiviste)
Sahar Ghanem uit Yemen (een van meest toonaangevende social media activistes)
Zahra Langhi uit Libie (politica in ballingschap)
Loubna Mrie uit Syrie (politica in ballingschap)
Samira el Hashmi, Sudan
Monika Vana, Europarlementarier Oostenrijk

Van 14 tot en met 24 maart 2016 vindt de 60ste sessie van de Commission on the Status of Women (CSW60) plaats bij de Verenigde Naties. Deze VN-commissie buigt zich jaarlijks over de positie van vrouwen en meisjes en de internationale afspraken die zijn gemaakt om hun positie wereldwijd te verbeteren. Dit is het hoogste internationale overlegorgaan over vrouwenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Reacties