Intelligence: Internationale ondersteuningsfunctie

24-02-2004
Door: OneWorld Redactie

Wat betekent dat voor u?

 • Tijdig anticiperen op de groeiende Europese wet- en regelgeving
 • Mogelijkheden benutten om EU beleidsprocessen te beïnvloeden
 • Goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Europa biedt op het terrein van samenwerking, kennisoverdracht en financiering
 • Waaruit bestaat de ondersteuning van het IC?

 • Algemene informatievoorziening
 • Informatievoorziening op maat
 • Helpdeskfunctie
 • Intensief contact met Brussel
 • Uitwisseling tussen het veld en het ministerie van VWS
 • Inventarisaties, quickscans, internationale vergelijkingen, enquêtes en studiebezoeken


 • En verder
 • Europese en mondiale ontwikkelingen
  Het IC kijkt ook verder dan de EU. Want ook op mondiaal niveau vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld in Verenigde Naties (VN) verband of vanuit de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) of de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

 • Ondersteuning ministerie van VWS
  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de intelligencefunctie van het IC. Een goed geïnformeerd en actief veld is een goede sparringpartner voor de overheid op Europese dossiers. Overheid en veld hebben immers beide belang bij een betere identificatie van het Nederlands belang in de EU, om zodoende dat belang beter te behartigen. Gestructureerd uitwisselen van informatie en visie is daarbij een voorwaarde.


 • Voor welke organisaties?
  Het IC richt zich op organisaties voor ontwikkeling, onderzoek, advies en beleidsondersteuning. De beleidsterreinen zijn volksgezondheid, zorg, sociaal beleid en jeugd. Uitgangspunt is dat bij de opdrachtgever enige mate van kennis en inzicht rondom EU beleid aanwezig is. Het IC biedt ook EU basisinformatie, in de vorm van bijvoorbeeld cursussen en studiebezoeken. Basisinformatie is onmisbaar willen de organisaties de informatie en adviezen die wij geven op de juiste wijze kunnen oppakken.
  Wat kost het?
  Het ministerie van VWS financiert een deel van het intelligence-aanbod. Deze financiering zetten wij in voor de algemene informatievoorziening en consultaties en overleggen tussen veld en overheid. Voor de overige producten en diensten wordt een financiële bijdrage van de aangesloten organisaties gevraagd. De grootte van de financiële bijdrage wordt voornamelijk bepaald door de omvang van het dienstverleningspakket. Naarmate de ondersteuning meer op maat is, gaat de opdrachtgever meer betalen. Zo vraagt het IC een bijdrage voor toegang op het afgesloten deel van de intelligence website en gebruik van de helpdesk. Voor specifieke diensten als een quickscan of inventarisatie wordt een offerte gemaakt.

  Meer weten?
  Voor iedere organisatie is het van belang Europa dichter bij huis te halen. Wilt u weten wat het IC voor u hierin kan betekenen? Maak een afspraak voor een orienterend gesprek!.

  NIZW International Centre
  Intelligence-website
  Intelligence-website

  Reacties