Integratie betekent ook aandacht voor land van herkomst

19-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Cordaid-Oikos-SMS

Vrijwel iedere migrant of vluchteling draagt in zijn/haar land van herkomst bij aan ontwikkeling. Soms gaat het alleen om geld sturen naar de familie, maar dikwijls worden ook allerlei gemeenschapsprojecten opgezet. Initiatieven van migranten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking verdienen steun. Ze dragen bij aan een eventuele perspectiefvolle terugkeer, maar zorgen ook voor een verhoogd eigenwaarde die bijdraagt aan de integratie in Nederland. Het is belangrijk dat de Nederlandse samenleving dit erkent en bereid is met dit perspectief in plannen of ideeën van migranten te investeren. De ontwikkelingsorganisaties Cordaid en Oikos en het migrantennetwerk SMS willen samen met migranten bijdragen aan een goede invulling op het vlak van migratie en ontwikkeling. Om die reden hebben Cordaid, Oikos en SMS in juni een wedstrijd onder migranten uitgeschreven om hen te stimuleren hun ideeën op het terrein van migratie en ontwikkeling op papier te zetten. Uit de inzendingen zijn drie voorstellen gekozen die 22 september met een prijs beloond worden.

Prijsuitreiking De eerste prijs bestaat uit 10.000 Euro, de tweede en derde prijswinnaars krijgen elk 5.000 Euro. De voorzitter van de jury, mevrouw Ferrier (lid van de Tweede kamer voor het CDA) zal de prijzen aan de winnaars overhandigen en een toelichting geven. Daarnaast zullen spreken; de heer R. Grotenhuis, directeur Cordaid, de heer H. Wolters, directeur Oikos en de heer P. Knoope, adviseur directie vreemdelingenbeleid van het ministerie van Justitie. Integratie De relatie die migranten met het land van herkomst hebben is essentieel voor zowel een goede integratie in de Nederlandse samenleving als een eventuele perspectiefvolle terugkeer. De visie van de Nederlandse overheid dat migranten zich alleen moeten richten op inburgering in de Nederlandse samenleving om tot echte intergratie te komen vinden Cordaid, Oikos en SMS eenzijdig en niet overeenkomen met de dagelijkse realiteit van migranten. Sterker nog, de erkenning en versterking van dat wat migranten kunnen bijdragen aan ontwikkeling van het land van herkomst is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een goede integratie. Tevens draagt het bij aan een fatsoenlijke terugkeer wanneer dit de orde is. Constructief overleg tussen migranten en overheid waarin aandacht is voor de gehele context waarin migranten leven, is daarom essentieel. Plaats: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag Tijd: 22 september om 19.30u Meer informatie Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Migratie en Ontwikkeling, op 030-2361500 of 06-18204656

Reacties