Initiatiefnota over gehandicapten in de prullenbak

01-07-2006
Door: Tekst: Martine van der Horn


In haar nota pleit de parlementariër voor meer structurele aandacht voor gehandicapten in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Maar Van Ardenne wil niet opnieuw een doelgroepenbenadering introduceren en evenmin het criterium 'handicap' als specifiek mensenrechtenissue benoemen in het ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid. Daarnaast geeft ze aan dat ze zich in overleg met andere ministeries wel degelijk bezighoudt met de rechten van gehandicapten, namelijk in de onderhandelingen over het ontwerp-VN-verdrag.

Tjon A Ten vindt de reactie van minister Van Ardenne op de initiatiefnota 'zéér teleurstellend. Als de minister daadwerkelijk de aller-allerarmsten wil bereiken, dan is de inzet op gehandicapten gerechtvaardigd en gewenst.'

Stichting Liliane Fonds, een organisatie die kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden ondersteunt in hun revalidatie, geeft de minister gelijk dat beleid voor mensen met een handicap geïntegreerd moet worden in het algemene ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid. Echter: in de nota van Tjon A Ten wordt niet gepleit voor een doelgroepenbeleid, meent Kees van den Broek, directeur van Stichting Liliane Fonds. 'Het gaat juist om zogenaamd "twintrack"-beleid': waar mogelijk integreren en waar noodzakelijk specifiek aangepast beleid.' Hij is dan ook van mening dat de minister, door in haar reactie alleen maar tegen doelgroepenbeleid te zijn, een belangrijke kans mist om voor gehandicapten concrete resultaten te behalen. Bovendien vindt Van den Broek het jammer dat de minister het thema 'handicap' niet wil benoemen als een specifiek mensenrechtenissue in het ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid.

Ook Mark Raijmakers van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) is teleurgesteld in de reactie van de minister. Hij noemt het 'stuitend' dat Van Ardenne de gehandicaptenproblematiek geen mensenrechtenonderwerp vindt. 'De minister weet heel goed dat het bij ontwikkeling gaat om gelijke kansen en rechten. Gelijke rechten zijn er bij uitstek niet voor gehandicapten. Dat is juist ook de reden waarom de VN aan een nieuw mensenrechtenverdrag voor gehandicapten werkt.'Reacties