Inheemse volkeren willen een eigen website

15-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Meer dan 50 journalisten, academici, deskundigen en VN-ambtenaren namen deel aan de workshop. Doel was het beeld van inheemse groepen in de internationale media te verbeteren.

De volkeren zijn bezorgd omdat de internationale media nauwelijks aandacht schenken aan inheemse kwesties. En als er wel over hen bericht wordt, gebeurt dat veelal op stereotype wijze en worden ze neergezet als folklore. Media in handen van inheemse groepen zouden hierin verandering kunnen brengen. De workshopdeelnemers benadrukten ook het belang van 'inheemse media' als instrument om de eigen identiteit, taal, cultuur en rechten te bevorderen.

De gewenste website moet in samenwerking met de Verenigde Naties gemaakt worden: de deelnemers aan de workshop willen een aparte pagina voor inheemse volkeren op de VN-website. Deze webpagina kan toegang bieden tot inheemse informatie via links naar de websites van specifieke inheemse groepen.

De deelnemers aan de workshop willen ook een inheems persbureau. Ze denken dat dit voor een beter beeld over inheemse volkeren in de reguliere media kan zorgen. Het persbureau zou in samenwerking met VN-organisaties op commerciële basis inheemse verhalen, artikelen, video's, foto's en ander materiaal moeten verspreiden.

De deelnemers riepen nationale regeringen op de inheemse media te steunen, door opleidingen voor inheemse journalisten op te zetten dan wel te versterken.

Verder willen ze dat inheemse journalisten worden uitgenodigd bij vergaderingen van de VN-organisaties. Zo kunnen die meer greep krijgen op beslissingen die grote invloed hebben op hun dagelijkse leven. Inheemse journalisten kunnen tevens geïsoleerde groepen meer macht geven door als bemiddelaar op te treden tussen de nationale regering en inheemse groepen.

In augustus is een Permanent VN-Forum over Inheemse Volkeren opgericht. Dat forum moet 'inheemse volken in staat stellen hun problemen binnen het VN-systeem aan te kaarten,' zegt Alberto Saldamando, algemeen directeur van de Internationale Raad voor Indianen. Het forum gaat echter pas in 2002 van start.

Victoria Tauli-Corpuz van het Netwerk van Aziatische Inheemse Vrouwen zegt dat de Verenigde Staten 25 procent minder middelen willen bijdragen aan het VN-budget, omdat ze tegen een grotere inheemse vertegenwoordiging in de VN zijn.

Reacties