Inheemse rechten Australië slechter dan in ontwikkelingslanden

25-10-2002
Door: OneWorld Redactie

In een rapport vergelijkt OI de rechten van inheemse volkeren in Australië met die van andere in het Aziatisch-Pacifische gebied. Uit ervaring weet OI dat er veel overeenkomsten zijn tussen de kwesties waarmee inheemse volkeren worstelen, zoals armoede, gebrek aan politieke invloed en de schending van hun wetten, cultuur, rechten en landrechten ten bate van de economische belangen van de dominante cultuur.

Hedy d'Ancona, vice-voorzitter van OI en voorzitter van Novib, stelt: "De glans en de enorme publiciteit van de Olympische Spelen zijn nu voorbij, maar de werkelijkheid van de rassenrelaties in Australië is gebleven. De omstandigheden van de inheemse Australiërs blijven ver achter bij die van de rest van de samenleving op terreinen als werkgelegenheid, huisvesting, gezondheidszorg en levensverwachting. Ze zijn in overgrote mate uitgesloten van het heersende economische leven in Australië."

Uit het rapport van OI blijkt dat er belangrijke gaten zitten in de wettelijke bescherming van inheemse rechten binnen Australië. Anders dan Canada, de VS en Nieuw-Zeeland heeft Australië nooit een verdrag of officiële overeenkomst met zijn inheemse bevolking gesloten. Ook zijn algemene rechten nooit wettelijk vastgelegd.

De onderzoekers stellen verder vast dat racisme in de Australische grondwet is ingebouwd, terwijl ze nergens elders een grondwet hebben gevonden die rassendiscriminatie toestaat. Wel zijn er landen, inclusief Maleisië en Bangladesh, die positieve discriminatie van inheemse groepen mogelijk maken.

Tot het begin van de jaren negentig stond Australië op de bres voor de internationale mensenrechten. Maar sindsdien is Australië's eigen staat van dienst op het terrein van de mensenrechten door verschillende VN commissies gekritiseerd. Daarbij ging het om zaken als het afzwakken van de inheemse rechten op land, de berechting van jonge overtreders, dat een onacceptabele uitwerking op jonge inheemse Australiërs blijkt te hebben. De Australische regering reageerde op deze kritiek door niet langer mee te werken aan het verdragsstelsel van de VN.

Hedy d'Ancona: "Oxfam International is zeer bezorgd over de reactie van de Australische regering op de kritiek van VN commissies ten aanzien van kwesties van inheemse rechten. Die bedreigt niet alleen het perspectief op consensus binnen Australië zelf, maar ook het werk van VN commissies voor de mensenrechten. Wanneer een land als Australië, met een redelijke staat van dienst op het terrein van de mensenrechten, een lange neus maakt naar de VN, ondermijnt dat het werk van de volkerenorganisatie binnen landen met een slechtere reputatie. Geen land mag zich onttrekken aan internationaal toezicht."

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Het rapport van OI wordt zondag 29 oktober, 11 uur plaatselijke tijd door vice-voorzitter Hedy d'Ancona in het Sydney Opera House aangeboden aan dr Bill Jonas, Australië's ombudsman voor mensenrechten en gelijke kansen.

Voor nadere informatie of een exemplaar van het OI rapport (in het Engels):
Paul van Tongeren, hoofd Persvoorlichting Novib, tel 070 - 34 21 644 of 06- 51573683
Marc Mathies, persvoorlichter Novib, tel 070 - 34 21 638

Reacties