Informatierecht voor consumenten niet wettelijk vastgelegd

10-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Bijna driekwart van de Nederlanders wil dat de overheid bedrijven verplicht informatie te geven over de manier waarop zij hun producten maken. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, dat dinsdag werd gepresenteerd.

De Consumentenbod pleitte er bij de staatssecretaris voor de Wet Openbaarheid van Productie en Ketens in te voeren. Wijn staat niet achter de invoering van de wet, maar beloofde wel het 'initiatiefwetsvoorstel' naar de Tweede Kamer te sturen.

‘Verantwoord ondernemen kan niet worden afgedwongen. Dat is hetzelfde als de burgers van Nederland verplichten aardig voor elkaar te zijn. We moeten via een discussie proberen een gedragsverandering teweeg te brengen,’ aldus Wijn.

Onderscheiden van consumenten

Dat is in lijn met het standpunt van de VNO-NCW. Bevordering van maatschappelijk ondernemen is goed, zegt de werkgeversorganisatie, maar ‘dat laat zich niet wettelijk afdwingen’.

De consument is ook gediend bij vrijwilligheid, aldus VNO-NCW. ‘Geef iedere ondernemer hierin de mogelijkheid zijn eigen ijkpunten te bepalen en zich daarmee van concurrenten te onderscheiden.’ De VNO-NCW vreest ook bergen extra papieren rompslomp en overbelasting van de rechterlijke macht.

Staatssecretaris Wijn vindt wel dat ondernemers zich ‘pro-actiever moeten opstellen’ en meer moeten werken aan transparantie. Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 84 procent van de Nederlanders vindt onvoldoende informatie te hebben om een verantwoorde keuze te kunnen maken in de winkel.

Lapje vlees

Klanten krijgen van bedrijven geen informatie over bijvoorbeeld de herkomst van het lapje vlees dat ze kopen, milieuvervuiling bij de productie van een artikel of betrokkenheid van kinderen bij het maken van kleding. Daarom vindt de Consumentenbond dat de overheid bedrijven moet verplichten consumenten een eerlijk en volledig antwoord te geven op hun vragen.

De bond wijst erop dat de overheid wel van mensen verwacht dat ze producten links laten liggen die onder slechte omstandigheden zijn gemaakt. ‘Maar zonder de goede informatie kunnen consumenten dit spel niet meespelen,’ stelde directeur F. Cohen van de bond. Met de WOK in de hand zouden consumenten voortaan naar de rechter kunnen stappen als een bedrijf niet of ontwijkend reageert op vragen.

De winkeliersorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wijzen de ideeën van de Consumentenbond niet op voorhand af. De brancheorganisaties onderschrijven de noodzaak van meer informatie en transparantie voor de consument.

Internationale verdragen

Woensdag krijgt Wijn ook een referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uitgereikt. Dat MVO Referentiekader brengt in kaart welke internationale verdragen en andere afspraken tot maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven moeten leiden.

Het referentiekader is onderschreven het MVO Platform, een samenwerkingsverband van de vakcentrales FNV en CNV, de Consumentenbond, Amnesty International, Milieudefensie, Novib, de Landelijke India Werkgroep, SOMO en 22 andere organisaties op het gebied van mensenrechten, milieu, ontwikkeling en gezondheid.

De organisaties pleiten ervoor dat Nederlandse bedrijven hun gedrag in het buitenland baseren op internationaal afgesproken normen, onder meer op gebied van mensenrechten, arbeid, gezondheid en milieu. Het MVO-platform verwacht van de overheid ook daar een actievere rol.

Consumentenbond
Werkgeversorganisatie VNO-NCW

Reacties