‘In Indonesië blijven weinig bomen meer staan’

21-02-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het rapport maakt onderdeel uit van het Global Forest Watch-roject, dat een initiatief is van het World Resources Institute. Bedoeling van het project is om wereldwijd de stand van zaken rond grote bosgebieden in de gaten te houden.

Eind jaren 90 verloor Indonesië rond twee miljoen hectare bos per jaar, zo berekenden onderzoekers van Forest Watch Indonesia. Het totale oppervlak aan bossen is reeds gekrompen van 162 miljoen hectare in 1950 tot 98 miljoen hectare in 2000.

Ook beschermde gebieden zijn niet veilig volgens de samenstellers van het rapport. De organisatie zegt dat de ontbossing ook is toegenomen in de nationale parken Lore lindu (Sulawesi), Tanjung Putting (Kalimantan) en het Leuser-park (Atjeh).

Volgens Togu Manurung, directeur van Forest Watch Indonesia, is er niet veel reden tot optimisme. Vooral niet omdat de oorzaken niet gemakkelijk uit te roeien zijn. Corruptie, bestuurlijke onmacht en de nadruk op de houtverwerkende industrie zijn de voornaamste redenen voor de snelle ontbossing.

Kaplicenties
De situatie is de afgelopen verergerd door de politieke instabiliteit en de economische malaise. De val in 1998 van president Soeharto, die de houtkap stimuleerde, heeft niet voor een verbetering gezorgd. De president kende vele kaplicenties toe aan verwanten en politieke vrienden.

Uit het rapport klinkt bovendien de vrees dat de huidige decentralisatie van de macht een nieuwe bedreiging voor de bossen vormt. De provinciale en districtsoverheden hebben nauwelijks middelen om een duurzamer bosbeheer af te dwingen. Daarbij komt dat ze zelf kaplicenties mogen toekennen.

De illegale houtkap komt vooral door de grote vraag vanuit de houtverwerkende industrie. De vele multiplex-, papier- en houtpulpfabrieken die de afgelopen twee decennia werden opgebouwd, hebben jaarlijks ongeveer 40 miljoen kubieke meter houtvezels meer nodig dan de legale houtkap kan aanleveren.

Het rapport vermeldt dat 65 procent van de totale hoeveelheid verwerkt hout in het jaar 2000 via de illegale houtkap is verkregen. De aanvoer van legaal hout zelf is almaar aan het verminderen: van 17 miljoen kubieke meter in 1995 tot 8 miljoen kubieke meter in 2000.

In 2000 heeft de zogenaamde Consultative Group, die uit verscheidene donorlanden bestaat, de Indonesische regering gedwongen om hervormingen door te voeren. De regering moest zich gaan houden aan een specifiek twaalf punten tellend bosbouwbeleid. In april 2001 gaf de nieuwe minister Marzuki Usman, die bosbouw in zijn portefeuille heeft, toe dat Indonesië nog niet aan het plan is toegekomen.

Meer op de website van World Resources Institute

Reacties