Indiase deelstaat biedt wapen aan in ruil voor sterilisatie

01-11-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: The Guardian

In het verleden heeft Uttar Pradesh sterilisatie gestimuleerd door bewoners huizen, leningen en voedsel in het vooruitzicht te stellen. Het aanbod van wapens in ruil voor sterilisatie past volgens de regering dan ook binnen dit beleid. Wapens zijn populair onder de bevolking, onder meer als statussymbool. Maar ook steeds meer Indiërs hopen zichzelf met wapens beter te kunnen beschermen.

Sinds juli kunnen inwoners van Uttar Pradesh daarom voor twee sterilisaties een enkelloopsgeweer aanschaffen. Een revolver kost vijf sterilisaties. Dat zijn de prijzen die de autoriteiten van Uttar Pradesh vaststelden.

'Malariapil'

Deze radicale politiek heeft in enkele dorpen tot onverkwikkelijke taferelen geleid. Zo wordt een rijke boer ervan beschuldigd dat hij vijf van zijn landarbeiders heeft laten steriliseren om een wapen en vergunning te bemachtigen. Een van de landarbeiders hen zegt met de boer te zijn meegegaan omdat deze werk aanbood. De arbeider kwam uiteindelijk terecht in een ziekenhuis, waar hij een pil kreeg toegediend, die tegen malaria zou zijn. Hij raakte buiten bewustzijn en werd uiteindelijk met snijdende pijn in zijn lichaam wakker.

De vijf mannen hebben inmiddels een lokale advocaat in de arm genomen en aangifte gedaan. De beschuldigde boer ontkent de mannen tot sterilisatie te hebben gedwongen.

India krijgt er elk jaar 20 miljoen mensen bij. Naar verwachting telt het land in 2050 meer inwoners dan China (nu 1,2 miljard). Uttar Pradesh huisvest met 170 miljoen inwoners meer mensen dan Rusland op een oppervlakte die vergelijkbaar is met Groot-Brittannië.

Explosieve bevolkingsgroei

Het arme noorden van India, waarin Uttar Pradesh ligt, kent een explosieve bevolkingsgroei. In haar bevolkingspolitiek streeft de deelstaat naar een aantal van 930 duizend sterilisaties per jaar. Daarvoor ontvangt het onder meer 360 miljoen dollar aan hulpgeld van USAid, de aan de Amerikaanse regering gelieerde donororganisatie.

Maatschappelijke organisaties pleiten al langer voor investeringen in onderwijs en reproductieve gezondheidszorg. Die zouden beter bijdragen aan bewustwording en geboorteontwikkeling dan de ingrijpende sterilisaties. Deze ingrepen vinden vaak plaats onder slechte hygiënische omstandigheden met alle gezondheidsrisico’s vandien.

De maatregel wordt bovendien bekritiseerd omdat de deelstaat hiermee wapenbezit aanmoedigt. Uttar Pradesh neemt al ongeveer de helft van alle gewapende moorden in India voor haar rekening.

color=red>

Theo Kiewiet schrijft:
De helft van alle moorden in India worden gepleegd in Uttar Pradesh. In buurstaat Bihar (iets kleiner) is de situatie dehalve nog nijpender, zeker qua armoede en corruptie. Er heersen bandietenbendes, bussen die 'snachts rijden worden overvallen. En India's Maoisten: de zogenaamde naxalieten spinnen garen bij alle bewapening. Nepalese Maoisten werken samen met de Indiase rebellen, hele landsdelen ontvolken, vanwege wegvluchtende bewoners en de achterblijvende kinderen en ouderen kunnen het land niet meer bewerken, met hongersnood als gevolg.
Dit 'wapen voor sterilisatie programma' zal de bevolking niet alleen reduceren door het beoogde reproductive aspect, maar de verspreidig van wapens en de escalatie van vechtende bandieten en rebellen zal voor een hoop ellende zorgen, naast de doden die door wapens en toenemende armoede zullen vallen.

Reacties