Indianen Guatemala leven in ‘apartheid’

21-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De situatie van indianen in Guatemala had de afgelopen jaren moeten verbeteren, krachtens een vredesakkoord dat in 1996 een einde maakte aan een jarenlange burgeroorlog. Maar toch zijn ze nog steeds slachtoffer van discriminatie en onrechtvaardigheden, aldus de Duitser Gerd Merrem van de VN.

Het vredesakkoord bepaalde onder meer dat de levensomstandigheden van de oorspronkelijke indianenbevolking van Guatemala zou verbeteren. De overeenkomst voorzag in grondige politieke en sociale hervormingen, die een einde moesten maken aan de armoede onder grote delen van de bevolking.

Zes jaar later is van dat laatste nog niet veel te merken. In de regio's waar veel indianen wonen is de armoede nog steeds groot.

In het hele land heeft slechts ruim de helft van de indianen de beschikking over drinkwater. Onder de rest van de bevolking is dat 70 procent. Ook elektriciteit is voor de indianen lang niet zo vanzelfsprekend als voor de overige Guatemalanen. Bijna de helft van de indianen is analfabeet.

De indianen vormen ongeveer 60 procent van de bevolking van Guatemala. Maar in diverse sectoren krijgen ze geen poot aan de grond. Merrem noemt onder meer het onderwijs, de gezondheidszorg, de politie, politieke partijen, justitie en het leger.

Reacties