India wil ‘aardbevingsbelasting’

07-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Wie dacht dat het voorstel van minister van Financiën Yashwant Sinha ontvangen is als een daad van solidariteit, komt bedrogen uit. Een storm van protest barstte los toen hij de 'aardbevingstax' aankondigde.

Economen vinden dat de last op de schouders van een te kleine groep komt te liggen. In India betaalt slechts 2 procent van de ruim 1 miljard inwoners inkomstenbelasting. Dat zijn bijna uitsluitend ambtenaren met een vast salaris.

De oppositie is ook fel tegen. Premier Vajpayee zou het geld gebruiken om het gat in de begroting te dichten, is de bewering. De regering kampt met een begrotingstekort van 5,6 procent, iets waarvoor zij al meerdere malen door Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds op de vingers is getikt.

De belastingverhoging van 2 procent op het inkomen en de bedrijfsvoorheffing zal ingaan vanaf april, wanneer het nieuwe belastingjaar begint. Vajpayee zei zaterdag dat er ook extra accijnzen komen.

‘2 Procent extra belasting is niet genoeg om de massale vernietiging in Gujarat goed te maken,’ zei Vajpayee. De regering raamt de schade van de aardbeving op bijna 12 miljard gulden. Bij de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank heeft de premier al een lening aangevraagd van 3,5 miljard gulden.

Ter vergelijking: op een bevolking van een miljard mensen brengt de belastingverhoging slechts 663 miljoen gulden op.

’Geld niet het probleem’
‘In plaats van het draagvlak van de belastingen te verbreden, haalt de regering weer geld op bij dezelfde mensen,’ is de kritiek van R.N. Lakhotia, een belastingsexpert bij de Federatie van Kamers van Koophandel.

De meeste economen verwijten de regering het niet aan te durven om een groter deel van de bevolking op te nemen in het belastingsstelsel.

‘De regering moet het stelsel uitbreiden van de bestaande 21 miljoen naar ten minste 50 miljoen mensen,’ zegt Lakhotia. ‘In plaats van extra belastingen te heffen, moet de minister van Financiën er eens aan denken om de inning van de belasting te verbeteren en het stelsel uit te breiden,’ schreef de Indian Express' in haar commentaar.

Ook wordt de vraag gesteld of het geld dat vrijkomt, wel goed besteed zal worden in Gujarat. Vele Gujaratis weigeren de hulpcheques die de regering uitdeelt. Zij hebben hun eigen hulpverlening georganiseerd via websites en door giften van de welgestelde diaspora in het Westen.

Anderen menen dat in Gujarat geld niet het probleem is, wel het gebrek aan coördinatie van de hulp en malversaties.

De zeldzame belastingbetalers in India betalen nu al 10 percent extra aan allerlei noodbelastingen. Zo kwam er in 1999 een extra belasting om de rebellen te verdrijven die in Kashmir op Indiaas grondgebied waren binnengedrongen.

Reacties