India: Ronselen van hindoezieltjes bij wet verboden

31-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De grondgedachte van het hiërarchische kastestelsel biedt de dalits (kastelozen) weinig mogelijkheden tot een beter leven. Godsdiensten waar iedereen gelijk is oefenen dan ook een grote aantrekkingskracht uit op deze - in de hindoemaatschappij - ‘lage’ groep.

Met deze ‘aantasting’ van het kastesysteem vrezen hindoes uit hogere kasten voor hun positie. Al jaren worden de minderheidsgodsdiensten als het christendom, de islam en het boeddhisme negatief afgeschilderd en beschuldigd van het bekeren van kastelozen.

In de Zuid-Indiase deelstaat is nu zelfs een wet in de maak om deze praktijken een halt toe te roepen. Voor bekering onder dwang eist de nieuwe wet een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 1000 euro.

lokmiddelen

Hindoes moeten als de wet wordt aangenomen eerst aantonen dat de bekering een eigen beslissing is en niet onder ‘dwang, met lokmiddelen of op frauduleuze wijze’ is gebeurd.

Vooral de katholieke missionarissen die in groten getale in India aanwezig zijn en zich richten op de zwaksten in de samenleving protesteren tegen de gang van zaken. Zij vinden dat hun activiteiten (waaronder het brengen van het christelijke geloof) door wet een slechte naam krijgt.

De hindoepartij BJP en de leiders van de hoge hindoe kastes in Tamil Nadu zijn voorstanders van de wet.

De relatie tussen hindoes en moslims is gespannen en van het christelijk geloof moeten de hindoes ook weinig hebben. ‘Het is betreurenswaardig dat hier 50 jaar nadat we onze vrijheid op de Britten hebben herwonnen nog altijd bekeringen hebben in de naam van God,’ aldus Sri Jayendra Saraswath een vooraanstaande hindoe.

Reacties