IMF: Schuldenverlichting Afrika werkt niet

23-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

In 1996 lanceerden het IMF en de Wereldbank het zogeheten HIPC-initiatief, een programma voor landen met grote schulden. Kwijtschelding van schulden moest ertoe leiden dat landen geld overhielden voor basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg. HIPC is een van de paradepaardjes van het Fonds.

Volgens het IMF-rapport zijn Afrikaanse regeringen ondanks de schuldenverlichting niet in staat geweest genoeg geld vrij te maken om docenten te betalen en scholen en ziekenhuizen te bouwen. Dat was echter wel primair het doel van het HIPC-programma. Het onderzoek strekte zich uit over twaalf Afrikaanse landen, waaronder Ghana, Mozambique en Kameroen.

Belastingen en hulp

Het rapport stelt dat de onderzochte schuldenlanden vooruitgang boeken op macro-economisch gebied. Maar het strikte monetaire beleid waartoe het IMF landen dwingt, betekent dat de regeringen hun uitgaven voor armoedebestrijding niet ‘mogen’ verhogen.

De auteurs van het rapport schetsen het dilemma: hoewel het beleid is gebaseerd op het raamwerk van het IMF kan het toch tot gevolg hebben dat landen weer te maken krijgen met schulden die niet zijn terug te betalen.

Landen zullen alleen duurzame economische groei bereiken als zij de belastingen verhogen of meer buitenlandse hulp ontvangen, zegt het IMF. ‘Maar extra hulp leidt weer tot toenemende buitenlandse schulden,’ aldus het Fonds.

IMF-Rapport: Fiscal Sustainability in African HIPC Countries: A Policy Dilemma?

Reacties