ICT in dienst van democratie

02-10-2001
Door: OneWorld Redactie

Den Haag, 1 oktober 2001

Maandag 1 oktober 2001 lanceert een 11-tal organisaties een nieuwe website; www.toolkitparticipation.com. Het doel van deze website is om burgers overal ter wereld (meer) te betrekken bij lokaal bestuur. De site is een platform waarop organisaties van burgers en lokale overheden kennis, kunde en ervaringen kunnen uitwisselen.

De site is interactief en dynamisch en de opzet is dat bezoekers zelf deel zullen nemen aan de informatie-uitwisseling. Eén van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van de site was, dat burgerparticipatie het lokale bestuur sterker maakt en dat dit leidt tot een duurzamere, want breder gedragen, ontwikkeling. En dit komt de leefomgeving (habitat) ten goede. Anne Kooistra, namens de initiatiefnemers Novib en VNG: “Zo kan een lokale overheid uit Brazilië, die de vervuiling wil aanpakken en het ophalen van vuilnis wil verbeteren, bekijken hoe dat in het Poolse Dukla is aangepakt. En als mensen uit Dukla hun project willen uitbreiden, kunnen ze leren van de ervaringen uit het Senegalese Louga. De toolkit ontsluit dus reeds bestaande informatie. Op deze manier kunnen burgers en overheden kennis opdoen om beter en effectiever met elkaar samen te werken, wat de democratie ten goede komt.”

Op de site staan onder andere beleidsinstrumenten (tools) beschreven die in diverse situaties ingezet kunnen worden. Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een buurt-bijeenkomst, wanneer is het organiseren van een forum effectiever? Er staan nu al meer dan 100 cases uit 60 landen beschreven, inclusief een analyse van de ingezette tools. Voor nadere informatie staat bij iedere case een contactpersoon vermeld. Bovendien staan er relevante artikelen en links op de site. Lokale overheden én maatschappelijke organisaties overal ter wereld kunnen van elkaar leren. De toolkit is dan ook gericht óp en ontwikkeld dóór vertegenwoordigers uit beide sectoren.

Dankzij internet is alle informatie goedkoop te verspreiden en toegankelijk te maken. Voor organisaties die geen aansluiting op internet hebben komt er een Cd-rom en/of een papieren versie beschikbaar. Ook zal alle informatie in meerdere talen beschikbaar komen. Op de website komen niet alleen de zgn. best practices te staan. Ook van minder geslaagde projecten kunnen mensen leren.

Wereldwijd zijn regio-coördinatoren aan het project verbonden. Zij analyseren de ingebrachte cases op succesfactoren en op minpunten en zij dragen bij aan de inhoud van de site.

Deelnemende organisaties zijn: Cordaid, Novib/Oxfam Netherlands, SNV Netherlands development organisation, Stichting Habitat Platform, VNG-International en partners; Equipo Pueblo/Mexico, NEF/Mali, CYSD/India, IULA Celcadel/Ecuador, IULA Aspac/Indonesia, IULA AULA/Zimbabwe.

Reacties