Hulporganisaties overvragen subsidiepot vele malen

01-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De organisaties hebben het budget massaal overvraagd. Er werd voor 626 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Maar dit jaar is er slechts 41,2 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om subsidies die zijn aangevraagd in het kader van Thema Medefinanciering 2004-2007 (TMF).

Omdat veel aanvragen de spoeling dun maken, geeft de minister slechts 4 van de 64 organisaties die geld krijgen, het volledig aangevraagde bedrag. De overige 60 krijgen minder dan gevraagd.

Van Ardenne verklaart de enorme hoeveelheid aanvragen door de effectieve communicatie (onder andere via internet) voor TMF en door een grotere vraag van de regionale en lokale NGO’s in het Zuiden, die door bezuinigen bij de ambassades doorverwezen zijn naar het dit aparte programma.

De Thematische Medefinanciering is een financieringssysteem dat sinds 2002 bestaat. Het is speciaal bedoeld voor Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties die actief zijn één specifiek thema het terrein van internationale samenwerking.

Bij de beoordeling van de aanvragen is zowel gekeken naar de kwaliteit van de hulporganisatie als naar het voorgestelde initiatief. Volgens het ministerie is er onder de aanvragen die niet voor subsidiëring in aanmerking komen, ook een aantal kwalitatief goede organisaties en verzoeken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lijst met gehonoreerde en afgewezen aanvragen

Reacties