Hulporganisaties: met zoveel welvaart mag Herfkens wel wat meer doen

21-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris/onzeWereld

De ontwikkelingsorganisatie Cordaid vindt dat de Memorie van Toelichting (MvT) bij de begroting van minister Herfkens juist is, maar ziet niets nieuws. De organisatie mist creatieve ideeën en een afgewogen analyse. ‘De MvT is vooral een handleiding om effectiviteit van de verschillende donorkanalen te verbeteren.’

Creatieve ideeën zijn nodig, zo stelt Cordaid, om de ambities waar te kunnen maken die internationaal zijn afgesproken, zoals bijvoorbeeld de halvering van de armoede in de wereld voor 2015. De groei van de wereldbevolking, toename van de aidsproblematiek en de traag verlopende schuldenproblematiek vereisen meer dan wat de minister beoogt, aldus Cordaid.

‘Bij zoveel welvaart in ons land mag Nederland wel wat meer doen, zowel financieel als qua ideeën,’ zegt Marjolein Schuurmans, hoofd externe communicatie van Cordaid.

Cordaid roept de minister op om internationaal een voortrekkersrol te gaan spelen. De bilaterale Nederlandse hulp (van overheid tot overheid) zou internationaal ‘een pareltje’ moeten zijn.

Hulporganisatie Novib is tevreden met de erkenning van de minister ‘van de belangrijke rol van het maatschappelijke middenveld in het ontwikkelingsproces’. Ook de extra middelen die voor het basisonderwijs in arme landen wordt gereserveerd krijgt steun van Novib. Toch vraagt de hulporganisatie zich af waar dat geld naar toe gaat. ‘Het lijkt erop of deze intensivering alleen betrekking heeft op Indonesië,’ aldus de Novib.

Herinvester afbetaalde schulden!
Novib heeft ook vraagtekens bij de grote rol die de minister aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank toedicht. ‘Het is goed dat de Wereldbank meer rekening houdt met de armen’, zegt Novib-woordvoerder Paul van Tongeren. ‘Hun analyse is goed, maar het recept blijft toch vooral neo-liberaal. Dat betekent bezuinigen en die treffen de armsten.’
In de begroting van Buitenlandse Zaken, waaronder Ontwikkelingssamenwerking valt, staat dat Nederland 200 miljoen extra uittrekt voor schuldsanering van de armste landen, bovenop de reeds voorziene 500 miljoen gulden.Te mager, meent Jubilee 2000, de coalitie van 110 Nederlandse organisaties die pleiten voor schuldenkwijtschelding van de armste landen.

Jubilee 2000-woordvoerder Johan van Rixtel: 'Gezien de miljardenmeevallers is het onbegrijpelijk dat de regering daarvoor niet meer uittrekt. Bij de 1,1 miljard gulden die Ontwikkelingssamenwerking aan macro-economische steun uittrekt, zit bijvoorbeeld ook de post exportkredieten.’ Dat zijn kortgezegd schulden die ontwikkelingslanden hebben bij bedrijven en niet terugbetalen. De Nederlandse staat neemt die schulden over. ‘Dat is een budget van 240 miljoen gulden en dat is weinig ontwikkelingsrelevant,’ aldus Van Rixtel.

Van Rixtel: ‘Schuldafbetalingen die arme landen aan Nederland doen en in onze staatskas komen, zijn een vermindering van hun ontwikkelingspotentieel. Wij stellen dan ook voor dat Nederland het geld dat bijvoorbeeld Zimbabwe afbetaalt, weer investeert in armoedebestrijding in dat land. Daarvoor zijn genoeg kanalen: maatschappelijke organisaties of desnoods het midden- en kleinbedrijf.'

Jubilee 2000 vindt dat Nederland weliswaar een van de betere betalers is voor het HIPC-fonds, waaruit schuldsanering van multilaterale instellingen wordt gefinancierd. Maar toch meent Jubilee dat Nederland aan de vooravond van de jaarvergadering van IMF en Wereldbank in Praag een kans laat lopen om een internationale impuls te geven aan de schuldsanering.

Nalezen begroting van Buitenlandse Zaken. Klik!

Reacties