Hulp aan Azië mogelijk ten koste van andere ontwikkelingslanden

06-01-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

VN-secretaris-generaal Kofi Annan riep donderdag de deelnemers aan de internationale donorconferentie in Jakarta op om onmiddellijk 977 miljoen dollar contant beschikbaar te stellen zodat zo’n 5 miljoen slachtoffers de komende zes maanden in de noodzakelijke levensbehoeften kunnen worden voorzien.

Wereldwijd is inmiddels tussen 3 en 4 miljard dollar aan hulpgelden toegezegd, maar de ervaring leert dat niet altijd al het beloofde geld beschikbaar komt. Annan waarschuwde ervoor dat voor andere ontwikkelingsdoelen gereserveerde gelden niet voor Azië worden aangewend. De donoren kwam in Jakarta verder overeen dat in de Indische Oceaan een waarschuwingssysteem voor tsunami’s wordt opgezet, die een volgende ramp moet voorkomen. De gezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, beklemtoonde nogmaals dat verstrekking van schoon drinkwater de absolute prioriteit moet hebben om de uitbraak van besmettelijke ziekten als cholera te voorkomen.

Flexibele begroting

Annans uitspraken over ‘fresh money’ krijgen bijval van de Nederlandse oud-minister Eveline Herfkens, die zich namens de VN bezig houdt met de wereldwijde campagne voor de Millenniumdoelen. Deze campagne moet in 2005 een extra impuls krijgen. ‘Het gevaar is groot dat er geen bijkomende hulp komt voor de Millenniumdoelen,’ zegt Herfkens. ‘Er dreigt geld te worden aangewend dat bestemd is voor de langetermijnhulp aan arme mensen.’

De acht Millenniumdoelen zijn in 2000 door de lidstaten van de VN geformuleerd om de grootste ontwikkelingsproblemen aan te pakken. Zo moet bijvoorbeeld tegen 2015 onder meer het aantal mensen dat honger lijdt en in absolute armoede leeft, zijn gehalveerd. Eveneens moeten in 2015 alle kinderen wereldwijd naar de basisschool kunnen. De VN schatten in dat daarvoor per jaar 50 miljard dollar aan extra ontwikkelingshulp nodig is. Momenteel bedraagt de jaarlijkse ontwikkelingshulp wereldwijd 55 tot 60 miljard dollar.

Herfkens wijst erop dat met name de Europese landen niet zo’n flexibele begroting hebben om bij een ramp als deze recordbedragen voor noodhulp vrij te maken. Noodhulp aan ontwikkelingslanden telt meestal mee als officiële ontwikkelingshulp. Ze vreest dat een aanzienlijk deel van de ruim 3 miljard toegezegde hulp uiteindelijk in mindering wordt gebracht op de jaarlijkse ontwikkelingshulp. Japan en de VS hebben flexibelere hulpbudgetten.

Herfkens stelt dat vooral in Afrika extra inspanningen nodig zijn om een deel van de acht Millenniumdoelen te realiseren. Ironisch genoeg zijn de landen die getroffen werden door de tsunami en nu dus veel extra hulp krijgen, wel al goed op weg een aantal Millenniumdoelen te halen. Van halvering van het aantal armen is in India al sprake.

Darfur

De VS hebben voor Azië binnen een week na de ramp 350 miljoen dollar toegezegd. Dat is iets minder dan de 373 miljoen die ze de afgelopen twee jaar uittrokken voor noodhulp aan slachtoffers van de burgeroorlog in Sudan en de crisis in de Sudanese provincie Darfur. Nu de vrede tussen het noorden en zuiden van Sudan is getekend, mogen de Sudanezen de komende drie jaar rekenen op meer dan 400 miljoen euro (540 miljoen dollar) hulp van de Europese Unie. Duitsland alleen al zegde de getroffen landen in Azië woensdag 590 miljoen euro (674 miljoen dollar) toe.

In de Democratische Republiek Congo zijn sinds 1998 waarschijnlijk meer dan drie miljoen mensen omgekomen als gevolg van de burgeroorlog en gerelateerde humanitaire crises. Elke maand sterven in dat land nog eens dertigduizend mensen, schat het International Rescue Committee (IRC) in New York. Het voorbije jaar ontving Congo volgens het IRC 141 miljoen euro (188 miljoen dollar) aan humanitaire hulp.

color=red>

Verenigde Naties

Reacties