Huis van Afgevaardigde VS keurt ‘Fast Track’ goed, EU volgt.

20-12-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Bridges Weekly Trade News Digest 42/5, 12/12/01, WTO-zip nr. 14, 14/12/01

Met de kleinst mogelijke marge van 1 stem (215-214 stemmen) heeft het Huis van Afgevaardigden van de VS op 6 december het ‘Fast Track’wetsontwerp goedgekeurd dat officieel de Trade Promotion Authority (TPA) wet heet. De wet geeft de regering Bush – in de persoon van Zoellick - de vrijheid om handelsverdragen af te sluiten die het Congress vervolgens alleen nog integraal goed of af kan keuren, maar niet kan wijzigen. Milieu-organisaties en vakbondsgroepen zijn tegenstanders van de wet omdat zij vrezen hierdoor minder invloed op de inhoud van handelsakkoorden te hebben.

De Amerikaanse president Bush toonde zich verheugd met het besluit dat volgens hem “de autoriteit van ons land herstelt om handelsafspraken te maken”. Volgens voorstanders van de wet is het besluit cruciaal voor de deelname van de VS in internationale handelsovereenkomsten die markten zullen openen voor exporteurs uit de VS. Om twijfelaars, vooral in het democratische kamp, over de streep te trekken werden in het wetsvoorstel verschillende ammendementen opgenomen op het gebied van milieu en arbeid. Maar deze wijzigingen voegen volgens de oorspronkelijke opsteller van de wet, de republikein Bill Thomas, “geen nieuwe verplichtingen toe”.

Sinds 1974 had elke president een dergelijke ‘fast track’ bevoegdheid gekregen, maar in 1994 kwam daar een einde aan toen de toenmalige president Clinton een verzoek voor verlenging afgewezen zag omdat veel leden van het Congress weinig ingenomen waren met de inhoud van het NAFTA-vrijhandelsverdrag op het gebied van milieu en arbeidsrechten dat met Canada en Mexico gesloten was.

Het wetsvoorstel moet nu nog goedgekeurd worden door de Senaat, waar het momenteel in de Financiele Commissie besproken wordt. Een stemming wordt begin 2002 verwacht en bij aanname van de wet zou de Amerikaanse regering tot 2007 de vrije hand hebben om handelsafspraken te maken. De Europese versie van Fast Track, die vergelijkbare bevoegdheden geeft aan handelscommissaris Lamy, ligt besloten in het verdrag van Nice. Daarin krijgt hij bevoegdheid om handelsafspraken te maken op alle gebieden, behalve gezondheidszorg en onderwijs. Voor eind 2002 moeten de parlementen van de EU-landen dat geratificeerd hebben en tot nu toe is dat in Denemarken, Luxemburg en Frankrijk gebeurd. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk wordt dit de komende weken verwacht. In Nederland heeft de tweede kamer eind november ingestemd en zal de eerste kamer er op 18 december over oordelen. Ierland, waarvan de bevolking in een referendum het verdrag van Nice afwees, is van plan komend jaar een nieuw referendum te organiseren om de zaak recht te trekken.

Reacties