Houtbedrijven moeten regenwoud Amazone redden

19-08-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De Braziliaanse regering werkt aan een wetsvoorstel dat duidelijkheid moet scheppen in de wirwar van regels met betrekking tot het Braziliaanse regenwoud. Ongeveer de helft van het vijf miljoen vierkante kilometer grote Amazonegebied is eigendom van de staat. In dat gebied is echter onvoldoende bescherming van het staatseigendom. Bedrijven kappen illegaal en boeren branden hectaren plat om akkers te bebouwen.

In het voorjaar nog dreigde de regering met militaire acties tegen illegale houtkap en roofbouw. Critici vinden dat de Amazone wordt opgeofferd aan het economische beleid van Lula.

Het wetsvoorstel komt dan ook als een verrassing. Voor een duurzaam beheer wordt de Amazone op papier in drie delen opgesplitst; een deel wordt nieuw natuurreservaat, andere gebieden komen toe aan de indiaanse bewoners voor gemeenschappelijk gebruik en het resterende gebied wordt opgedeeld in concessies voor houtbedrijven.

Elk bedrijf met een vestiging in Brazilië zal kunnen meedingen naar de concessies, ook al zit de hoofdzetel in het buitenland. Aan het concessiesysteem zijn ‘strikte voorwaarden’ verbonden, die een duurzaam bosbeheer garanderen, aldus minister Capobianco voor Bosbouw en Biodiversiteit. Zo mogen de bedrijven bijvoorbeeld gedurende een periode van 25 jaar maximaal zes tot zeven bomen per hectare kappen.

Privatisering

Braziliaanse nationalisten zien weinig in het wetsvoorstel. Zij vrezen dat het regenwoud wordt geprivatiseerd en uiteindelijk verkocht wordt aan buitenlandse bedrijven. Volgens de minister is daar geen sprake van. ‘Het land blijft eigendom van de staat en de concessies zijn eindig.’

De minister krijgt steun uit onverwachte hoek. Milieuorganisaties als Friends of the Earth (FoE) en Greenpeace reageren niet afwijzend. ‘De verdienste van het project is dat het de overheid ertoe aanzet om haar eigendomsrechten in de Amazone af te dwingen,’ zegt Roberto Smeraldi, de coördinator van FoE Brazilië. Er zijn volgens hem twee argumenten die voor het concessiesysteem pleiten: ‘Allereerst mislukken nu bijna alle plannen voor duurzaam bosbeheer omdat het niet duidelijk is van wie de grond is. Bedrijven met goede intenties worden daardoor afgeschrikt en malafide houtkappers springen in het gat. En verder kunnen de hernieuwbare concessies ervoor zorgen dat bedrijven langetermijninvesteringen doen in het regenwoud.’

Smeraldi benadrukt wel dat de wet juridisch waterdicht moet zijn en keiharde garanties moet bevatten dat er niet meer wordt gekapt dan toegelaten. Ook Greenpeace wijst erop dat de overheid de houtbedrijven moet kunnen controleren. Minister Capobianco denkt dat het wetsvoorstel daarvoor de nodige garanties zal bieden. ‘De inkomsten uit de concessies zullen gebruikt worden om controleorganen en inspecteurs te betalen.’

color=red>

Reacties