Honger als inzet over onenigheid genvoedsel

27-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De VS, als voorstander van genetische manipulatie, claimen dat er door gentech een einde kan komen aan honger en ondervoeding. Door haar weigering genvoedsel toe te laten tot haar markten, bevordert de Europese Unie de angst voor dit voedsel bij Afrikaanse landen en daardoor de honger. Eind vorig jaar weigerden verschillende Afrikaanse landen voedselhulp uit de VS omdat het genetisch gemanipuleerde maïs betrof.

In een rapport dat vrijdag is vrijgegeven benadrukt Friends of the Earth International (FoEI) dat de Amerikaanse regering, inclusief het Congres, steeds vaker van ontwikkelingslanden eist dat ze genvoedsel accepteren als voorwaarde voor Amerikaanse hulp en voedseldonaties.

Het Congres suggereerde zelfs dat landen die genetisch gemanipuleerde producten accepteren eerder in aanmerking zouden kunnen komen voor hulp bij de internationale bestrijding van HIV/aids. Dinsdag zet president Bush zijn handtekening onder een wet die elk jaar 15 miljard dollar hiervoor garandeert.

’Spelen met honger’

‘De VS moeten stoppen met het spelen met honger,’ zegt Nnimmo Bassey, directeur van Environmental Rights Action, de Nigeriaanse afdeling van FoEI. ‘Na een poging om het Amerikaanse voedselprogramma te gebruiken om het overschot van genetisch gemanipuleerde maïs te dumpen in zuidelijk Afrika, gaan de VS nu nog verder. Afrikaanse landen moeten het recht hebben om zelf te besluiten wat de bevolking eet.’

‘Het is immoreel om de honger en aidscrisis op deze manier te gebruiken,’ aldus Bassey.

Het rapport van FoEI volgt op de aanklacht die de VS, samen met Argentinië, Canada en Egypte, bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dreigt in te dienen tegen de Europese Unie. Als de VS en andere landen doorzetten en in het gelijk worden gesteld, kan Europa een claim van miljoenen euro's aan handelssancties tegemoet zien.

Moratorium

De Europese Unie wil haar bevolking niet blootstellen aan de – onbekende – gevaren van genetisch gemanipuleerd voedsel. Volgens de VS is er totaal geen gevaar: ‘Wij eten het tenslotte al jaren.’

In 1998 besloot de EU tot een moratorium op de invoer van genetisch gemanipuleerde producten nadat in een aantal Europese landen grote onrust was ontstaan over de mogelijke gevaren van gentech voor mens en milieu. Pas als er duidelijke wetgeving kwam, zou het moratorium worden opgeheven.

Dit tot ongenoegen van de VS - grossier in genvoedsel - die menen dat deze maatregel hun handelsvrijheid belemmert. Over dit moratorium sluimert al jaren een handelsconflict tussen de EU en de VS.

De Europese Commissie probeert het conflict te sussen. Zo wordt bij de totstandkoming van de nieuwe regels de WTO geconsulteerd om ervoor te zorgen dat deze regels zo min mogelijk de handel belemmeren.

De Europese ministers van Landbouw en Milieu hebben regels afgesproken over de toelating van genetisch gemanipuleerde producten; wanneer minimaal 0,9 procent van de inhoud genetisch gemanipuleerd is, komt dit op het etiket te staan.

Sociale problemen

Zelfs als de opbrengsten als gevolg van genetische modificatie gemiddeld hoger zouden liggen, dan nog is het onwaarschijnlijk dat arme mensen in ontwikkelingslanden ervan profiteren, stelt Milieudefensie, de Nederlandse variant van FoEI.

Volgens de Verenigde Naties produceert de wereld anderhalf keer zoveel voedsel als nodig is om iedereen op aarde te voorzien van voldoende en gezond voedsel. Toch lijdt één op de zeven mensen honger. Er spelen dus andere, complexere factoren een rol bij hongersnood, zoals oorlog, sociale ongelijkheid, onderdrukking, etc. Milieudefensie: ‘Het hongervraagstuk is vooral een verdelingsvraagstuk’.

Een ander sociaal probleem is de patentenkwestie. Boeren in ontwikkelingslanden komen door het verbouwen van genetisch gemanipuleerde gewassen in een afhankelijkheidspositie. Grote multinationals bezitten bijna alle patenten op de genzaden. Boeren betalen voor het gebruik hiervan.

Maar aan het gebruik van gepatenteerde zaden zitten strenge regels vast. Het bewar

Reacties