'Honderden blanke boeren moeten Zimbabwe uit'

12-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

‘Die boeren moeten vertrekken, omdat ze de sancties tegen Zimbabwe hebben gesteund,’ verklaarde Andrew Ndlovu, een vertegenwoordiger van de Associatie van oud-strijders.

Sinds februari is het regime van president Robert Mugabe onderworpen aan sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten, die hem beschuldigen van schendingen van de mensenrechten. De sancties werden uitgebreid na de presidentsverkiezingen begin maart die Mugabe onder twijfelachtige omstandigheden heeft gewonnen.

Ndlovu zei dat er geen geld is om de blanke boeren te compenseren. Die moeten volgens hem maar naar Groot-Brittannië, de voormalige koloniale machthebber, om daar hun geld te halen.

Mugabe heeft vorig jaar een omstreden agrarische hervorming ingevoerd. Die is erop gericht bijna al het land van de blanke minderheid te herverdelen over zwarte families zonder land.

Zimbabwe kampt nog altijd met een Britse koloniale erfenis. 70 Procent van de vruchtbaarste landbouwgrond is 22 jaar na de onafhankelijkheid nog steeds in handen van een kleine groep blanke boeren.

Achtergrond: Zimbabwe

Reacties