Hof van Arbitrage wil milieugeschillen behandelen

29-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

In een toelichting op zijn toespraak in Johannesburg stelt Van der Hout dat een speciaal door internationale milieu-experts ontwikkeld arbitragereglement een goed instrument is om nakoming van internationale afspraken over milieugeschillen af te dwingen. Dit arbitragereglement is door 96 landen, waaronder de Verenigde Staten, goedgekeurd

Van der Hout denkt niet dat de Verenigde Staten zijn voorstel om milieugeschillen voor arbitrage voor te leggen aan het Permanente Hof van Arbitrage zullen afwijzen. Hij wijst erop dat de Verenigde Staten ‘zich comfortabel’ kunnen voelen, omdat een staat niet zomaar kan worden opgetrommeld voor het hof. Dit kan alleen wanneer de procedures in het arbitragereglement daartoe aanleiding geven.

Arbiter en president

Verder wijst Van der Hout erop dat twee landen die voor het Permanente Hof moeten verschijnen elk een 'arbiter' voor het tribunaal mogen leveren. Die arbiters kiezen gezamenlijk een president.

Het Permanente Hof kan op basis van het arbitragesysteem conflicten op milieugebied tussen staten, maar ook tussen staten en particulieren (bijvoorbeeld ondernemingen) beslechten. Van der Hout pleit in Johannesburg voor de opname van een verwijzing van dit reglement in bestaande en nog af te sluiten internationale verdragen over duurzame ontwikkeling.

Van der Hout ziet dat als een eerste stap in de richting van behandeling van milieugeschillen door het Permanente Hof van Arbitrage. Het hof is in 1899 in Den Haag gevestigd met het doel geschillen tussen staten te beslechten.

Permanent Court of Arbitration
Vredespaleis

Reacties