Hof: kinderen kunnen geen geld eisen van Foster Parents

08-11-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Inzet bij de faillissemenstaanvraag was een bedrag van circa 100 miljoen gulden, waarvan Wilgers meent dat het toebehoort aan adoptiekinderen. Dinsdag oordeelde het hof dat Foster Parents-kinderen op grond van de verspreide wervingsfolders niet als schuldeisers kunnen worden aangemerkt. Daarmee bekrachtigt het hof de eerdere uitspraak van de rechtbank in Amsterdam op de faillissementsaanvraag.

Een woordvoerster van FPP toont zich tevreden met de uitspraak. ‘Het hof heeft alle feiten in ogenschouw genomen en geoordeeld dat de donaties van de ‘foster parents’ ten goede komen aan projecten die voor kinderen van belang zijn. Deze uitspraak sterkt ons in de opvatting dat wij ons werk goed doen.’

Namens de eisende partij zegt mr. Wilgers woensdag zich nog niet bij de uitspraak van het hof neer te leggen. ‘Wij studeren op de mogelijkheid een cassatieverzoek in te dienen, maar de mogelijkheid lijkt heel klein. Los hiervan kan nog een strafrechtelijk onderzoek volgen. Op 7 september heb ik bij het arrondissementsparket in Amsterdam aangifte gedaan van een misdrijf door FPP. De feiten die in de faillissementszaak tegen FPP naar boven zijn gekomen, kunnen voor het Openbaar Ministerie aanleiding zijn een nader onderzoek in te stellen,’ meent Wilgers.

Website van Foster Parents Plan

Reacties