Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

In 2019 is OneWorld gestart met een nieuw baanbrekend format. Uitzoekjournalistiek waarbij een maatschappelijk thema waarover discussie bestaat of waarover een consument dilemma’s ervaart, wordt uitgelicht. Ieder kwartaal publiceert OneWorld een speciale themaeditie in het magazine en online. Deze editie komt tot stand in samenwerking met partners. De bedrijven en organisaties die wij bij deze producties betrekken zijn cruciaal bij het vinden van een oplossing omdat ze sleutelrollen vervullen in de keten.

De Hoe zit het met? productie komt (zoals alle OneWorld producties) volledig onafhankelijk tot stand. Met een financiële bijdrage aan onafhankelijke journalistiek kunnen partners:

  • Laten zien dat zij bepaalde maatschappelijke thema’s belangrijk vinden en helpen om deze op onafhankelijke wijze te agenderen.
  • Bijdragen aan kennisvermeerdering over een maatschappelijk thema of sector. Bijvoorbeeld een industrie of keten die in al haar facetten wordt uitgelicht.
  • Zichtbaar zijn op een bepaald thema, als partner van OneWorld én binnen de OneWorld community.
  • De inzichten gebruiken voor ontwikkeling van hun eigen product of dienst.

De thema’s in 2019 zijn (onder voorbehoud) plastic, water, geld en cacao. Waarbij de publicatie plaatsvindt in de laatste maand van ieder kwartaal.