Hoe gaat het met 'Parijs'?

25-09-2008
Door: Marusja Aangeenbrug

Er wordt vooruitgang geboekt, maar niet snel genoeg om de doelstellingen voor 2010 te halen, luidt een van de constateringen. In het rapport staan aanbevelingen voor ontwikkelingslanden en hun partners om het ownership van landen beter uit de verf te laten komen; beter verantwoording af te kunnen leggen als het gaat om de besteding van ontwikkelingsgeld; en om de transactiekosten van hulpgelden naar ontwikkelingslanden te verminderen.  

Info: www.oecd.org/dac/effectiveness/monitoring

Reacties