Hivos pleit voor actiever beleid

12-06-2002
Door: OneWorld Redactie

Hivos vindt de notitie “ICT en Ontwikkeling” die minister Herfkens begin mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd een gemiste kans. De minister herhaalt slechts dat ICT een ‘krachtige indirecte, en soms ook directe bijdrage aan armoedebestrijding kan leveren’. Eerder al noemde zij ICT ‘van grote betekenis voor de ontwikkelingslanden’. Deze stelling wordt ondersteund door veel voorbeelden uit de praktijk. Een coherente visie, en het reeds in 2000 aan de Tweede Kamer beloofde actieplan ontbreken echter. Dit heeft Hivos teleurgesteld. Nederland heeft midden jaren negentig als een van de eersten het onderwerp ‘ICT en ontwikkeling’ op de agenda gezet. Maar die actieve en daadkrachtige houding is 5 jaar later verdwenen. De Minister geeft aan een actieve houding ook niet te ambiëren. Vraaggerichtheid, en het zelf opbouwen van bruikbare expertise en capaciteit in de ontwikkelingslanden moet centraal staan. Hivos vindt echter dat dit wel gestimuleerd moet worden. En dat vraagt om een actieve houding, en (financiële) steun die verder gaat dan het voortzetten van de huidige initiatieven. Het afgelopen jaar heeft op verzoek van de Minister een uitgebreid consultatieproces plaatsgevonden, waarin inhoudelijk-beleidsmatige issues centraal stonden. De uitgebrachte notitie is echter een opsomming van voorbeelden, waaruit flinterdunne conclusies worden getrokken. Een inhoudelijke argumentatie voor het belang van ICT voor ontwikkeling, en daaruit voortvloeiende beleidsmatige keuzes, ontbreekt. Hivos steunt al jaren NGO’s in ontwikkelingslanden om de kansen en mogelijkheden van de informatierevolutie te benutten. Dit gebeurt samen met strategische partners als IICD en OneWorld. De komende jaren zullen met name ICT-capaciteitsversterking, e-commerce en internetrechten centraal staan. ICT is geen doel op zich. Hivos heeft ervoor gekozen om ICT-doelstellingen zoveel mogelijk te integreren binnen de beleidsthema's.

Meer over Hivos en ICT vind je op de website.

Reacties