Hivos op Afrikadag met ICT en gender

09-04-2003
Door: OneWorld Redactie

Coffee in Kenya: a fair price for hard work. Met: Hella AIikuru (International Union of Foodproducts Kenia), George Mwamodo (Labour Awareness and Resource Programme, Kenia), Henk de Haan (CDA) en Stephan Durwael (Fairtrade) olv Gemma Crijns (Nijerode Institute, o.v.) Een discussie over ketenverantwoordelijkheid in de koffie-industrie. In de discussie staat de Keniaanse koffie-industrie centraal, als voorbeeldland. Twee Keniaanse sprekers geven een korte uiteenzetting over de dagelijkse arbeidsomstandigheden van arbeiders op koffieplantages. De discussie spitst zich toe op de verantwoordelijkheid van Westerse koffiebranders, zoals Sara Lee/Douwe Egberts, op het gebied van arbeidsrechten. In hoeverre geven zij invulling aan het begrip ketenverantwoordelijkheid en zou een internationale gedragscode voor de koffie-industrie op den duur bijdragen aan de verbetering van arbeidsomstandigheden op Keniaanse koffieplantages? Virtual Village: komt de global village ook virtueel tot leven? Met: Dominique Sindayiganza (Baobabconnections.org), Siegfried Woldhek (Nabuur), Paul Keller (Waag Society), Manuela Monteiro (Hivos) en Bart Luirink (Behind the Mask), o.l.v. Michiel Hegener. In de ICT-workshop voor de EVS Afrikadag wil Hivos drie Hivos-partners onder de aandacht brengen voor wie werken in de "virtual village" de gewoonste zaak van de wereld is, en die daarmee mondialisering in de praktijk brengen. Deze ervaringsexperts gaan in het afsluitende forum in debat met mede- en tegenstanders uit de zaal en uit het forum. De vraag die centraal staat is "Komt de global village ook virtueel tot leven?". Gender and economic reform in Africa Met: Zo Randriamaro (TWN-GERA) en Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA), o.l.v. Ireen Dubel (Hivos). "Globalisering met een vrouwelijk gezicht" staat centraal in de workshop over Gender and Economic Reform in Africa, tijdens de EVS Afrikadag. Deze begint met een korte video over de gevolgen van de privatisering van drinkwater in Ghana. Daarna spreekt Zo Randriamaro (TWN-GERA) uit Ghana over “Liberalisering van de handel en vrouwen in Afrika - Alles behalve Empowerment”. Zij belicht de gevolgen van globalisering en met name de gevolgen van de handelsliberalisering voor de positie van vrouwen in Afrika. De WTO speelt hierin een cruciale rol. De WTO onderhandelingen over de landbouwsector, de handel in diensten en intellectuele eigendomsrechten hebben verstrekkende gevolgen voor de voedselzekerheid, werkgelegenheid, inkomenspositie, dubbele werkbelasting en onbetaalde zorgarbeid van vrouwen en meisjes. Zo illustreert dit met voorbeelden uit onderzoek dat door GERA wordt verricht in verschillende landen in Afrika. Hierna discussieren Zo Randriamaro en Jeltje van Nieuwenhoven, onder leiding van Ireen Dubel over of en hoe Globalisering met een vrouwelijk gezicht gerealiseerd kan worden. Het beleid van de Nederlandse overheid maar ook van de PvdA met betrekking tot handel, hulp en vrouwenemancipatie komt ter tafel.

De website van Hivos.
De website van de Evert Vermeer Stichting.
De website van de Evert Vermeer Stichting.

Reacties