Hivos en OneWorld tekenen strategische overeenkomst

25-09-2003
Door: OneWorld Redactie

De overeenkomst, gesloten over de periode 2003-2005, richt zich op het vergroten van het draagvlak onder het Nederlands publiek over zaken die spelen op het gebied van internationale samenwerking. Hiervoor zullen Hivos en OneWorld Nederland onder meer gezamenlijke internet-discussies opzetten over het belang van ICT voor ontwikkeling, mensenrechten en zaken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Voorts zal Hivos haar partnerorganisaties in het Zuiden verder stimuleren deel te nemen aan het mondiale OneWorld netwerk, waarvan ook OneWorld Nederland deel uitmaakt.

De strategische samenwerking in 2003 tussen de beide organisaties heeft onder meer vorm gekregen met het opstellen van aanbevelingen aan de Nederlandse delegatie van de VN-conferentie over de Informatiemaatschappij, die van 10-12 december in Genève plaatsvindt. Deze aanbevelingen, die tot stand kwamen in samenwerking met het International Institute for Communication and Development (IICD), zijn geformuleerd naar aanleiding van (internet)discussies met een breed publiek. Op 27 november van dit jaar organiseren Hivos en OneWorld, samen met IICD, de eerste van drie jaarlijkse publieksdagen over 'Nieuwe media en Internationale Samenwerking'.

De ondertekening van de overeenkomst voor strategische samenwerking door Manuela Monteiro (Hivos) en Louk de la Rive Box (voorzitter OneWorld) vindt om 16 uur plaats in Studio Pulchi, Lange Voorhout 15, Den Haag.

-------
noot voor pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Oosterhuis, hoofd Communicatie Hivos, tel. 070-376.55.00 of Brian Manberg, partnermanager OneWorld Nederland, tel. 020-5688 790.

Hivos

Reacties