Het Wereld Sociaal Forum in tien vragen

19-01-2006
Door: Silke de Wilde
Bron: Oneworld

1. Wat is het WSF?

 

Het Wereld Sociaal Forum is een jaarlijkse bijeenkomst van andersglobalisten uit de hele wereld. De organisatie noemt het een 'open ontmoetingsplaats' waar mensen samenkomen om ideeën te delen en samenwerking te ontwikkelen. Het motto van het forum is 'Een andere wereld is mogelijk'.

22369-240x166
foto


 

2. Wat zijn andersglobalisten?

 

Andersglobalisten zijn aanhangers van het andersglobalisme. Volgens de Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Andersglobalisme) is het andersglobalisme een beweging die zich verzet tegen de huidige vorm van globalisering. Haar kritiek is vooral dat de arme landen te weinig profiteren van de globalisering.

 

Met globalisering wordt het proces bedoeld waarbij producten, bedrijven, culturen en informatie over de hele wereld verspreid raken. De WSF-deelnemers willen dat de huidige vorm van globalisering plaatsmaakt voor een meer eerlijk, gezond en schoon systeem van wereldhandel, waarin arme landen een betere kans hebben om zich te ontwikkelen.

 

3. Waarom het WSF?

 

Het WSF is ontstaan als tegenhanger van het Wereld Economisch Forum (WEF) dat jaarlijks in het Zwitserse Davos wordt gehouden. Op het WEF overleggen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap over sociale en economische problematiek. Andersglobalisten vinden dat het WEF te weinig aandacht aan de schadelijke effecten van globalisering besteedt en daarom is het WSF in het leven geroepen.

 

4. Waar wordt het WSF gehouden?

 

De eerste drie bijeenkomsten waren in de Braziliaanse stad Porto Alegre. Het forum verhuisde in 2004 naar de Indiase hoofdstad Bombay. In 2005 werd het WSF weer in Porto Alegre gehouden. Dit jaar is gekozen voor  een drieluik: van 19 tot 23 januari is er een WSF in Mali, in de stad Bamako. Daarna is er van 24 tot 29 januari in de Venezolaanse hoofdstad Carácas een bijeenkomst en in maart in de stad Karachi, in Pakistan. Het WSF wordt op drie verschillende continenten gehouden zodat meer mensen, ook uit Afrika en Azië kunnen deelnemen.

 

5. Wie organiseert het WSF?

 

Het WSF wordt georganiseerd door organisaties in het land waar het plaatsvindt. De eerste edities van het WSF waren een initiatief van Braziliaanse organisaties. De activiteiten, zoals workshops en debatten, worden grotendeels door de deelnemende organisaties zelf georganiseerd.

 

De financiering voor het forum komt van sponsors, deelnemende organisaties en van de overheid of de stad waar het forum gehouden wordt. Daarnaast moeten alle bezoekers entreegeld betalen.

 

6. Wie komen er?

 

Vooral veel niet-gouvernementele organisaties (ngo's) gaan naar het WSF. Ook vakbonden, studenten, journalisten en sommige politieke partijen/. Zowel westerse landen als ontwikkelingslanden zijn vertegenwoordigd.

 

In 2006 zullen er enkele bekende gezichten op het forum verschijnen. Zoals de Amerikaanse politicus Jesse Jackson en de Franse activiste Danielle Mitterrand, de weduwe van de voormalige Franse president. Volgens de organisatie van het Nederlands Sociaal Forum zijn twintig tot dertig Nederlanders afgereisd naar Bamako in Mali. Onder hen parlementariër Harry van Bommel van de Socialistische Partij en vertegenwoordigers van de organisaties Novib, Icco en XminY.

 

7. Mag iedereen meedoen?

 

In de statuten van het WSF staat dat politieke partijen en kerken niet mogen deelnemen aan de organisatie van het WSF. Elk land geeft daar een andere invulling aan: in sommige landen mag een politicus bijvoorbeeld wel spreken op het forum en in andere landen niet.

 

President Chavez van Venezuela mocht in 2005 een toespraak houden, maar buiten het officiële WSF-terrein. De Belgische minister-president Verhofstadt werd vorig jaar geweigerd. Voor president Lula van Brazilië werd een uitzondering gemaakt, omdat hij aan de wieg stond van het eerste WSF in 2001.

 

Een veelgehoorde kritiek is dat het WSF niet in debat gaat met internationale ondernemingen en politici. Het WSF noemt haar bijeenkomst echter een plek om samen te komen en de eigen beweging te versterken, niet om discussies aan te gaan.

 

8. Wat gebeurt er op het WSF?

 

Het WSF wil een open dialoog. Deelnemers kunnen meedoen aan verschillende workshops en debatten. Veel van de activiteiten worden georganiseerd door de deelnemende organisaties. Verder wordt gezegd over het WSF dat vooral het samenzijn en het leggen van nieuwe contacten erg belangrijk is.

 

9. Wat heeft het WSF bereikt?

 

Een veelvoorkomend punt van kritiek is dat het WSF geen concrete uitkomsten heeft en dat er een politieke vertaling zou moeten komen. De deelnemers van het WSF zeggen dat het bij dit soort bijeenkomsten niet de uitkomsten zijn die tellen, maar dat het netwerken het belangrijkst is.

 

Het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos besteedt de laatste jaren ook steeds meer aandacht aan duurzaamheid en armoedebestrijding. Mogelijk heeft het WSF hieraan bijgedragen.

 

10. Hoe zit het met Nederland?

 

In Nederland  wordt dit jaar voor de tweede keer het Nederlands Sociaal Forum (NSF) gehouden, van 19 mei tot 21 mei in Nijmegen.

 

Ook op Europees niveau vindt een forum plaats: het Europees Sociaal Forum(ESF). Dit jaar is het ESF in Athene van 4 tot en met 7 mei. 

Wereld Sociaal Forum

Europees Scoiaal Forum

Nederlands Sociaal Forum

Informatie en interviews over WSF 2005 van Noticias

Vergelijking van WEF en WSF van BBC (Engels)

Reacties