‘Is het veiligheidsdenken verenigbaar met het duurzame ontwikkelingsconcept?’

09-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Europees Centrum voor Conflictpreventie

De lezing wordt georganiseerd door het Europees Centrum voor Conflictpreventie en het Centrum voor Conflictstudies in het kader van de Bijzondere Leerstoel Conflictpreventie en – Beheersing.

De bijeenkomst vindt plaats in het centrum van de stad Utrecht in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat 9.

De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen en is er een borrel.

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door de Stichting Meyer Swantée en het NCDO.

Reacties