Het nieuwe gezicht van OneWorld

09-02-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Steeds meer mensen, en vooral jongeren, houden zich via internet op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Kranten worden minder gelezen en uitgevers kampen met dalende oplagen.
Toch is de manier waarop het nieuws op het net wordt overgebracht niet zo heel veel verschillend van hoe de papieren edities het brengen: de redactie stuurt het nieuws uit en de lezer consumeert. Het is veelal aanbodgestuurd en eenrichtingsverkeer.

Kijk naar websites van de Nederlandse kranten of zelfs nieuwssites als Nu.nl of Planet.nl; zij blijven grotendeels berichten zoals kranten dat doen. En zoals ook OneWorld dat doet. Van de ongekende mogelijkheden die internet biedt om nieuws te brengen, op een interactieve, multimediale manier, wordt eigenlijk nog nauwelijks gebruikt gemaakt.

De reden daarvoor is simpel: het kost tijd en vooral veel geld. Ideeën zijn er genoeg, technisch kan al heel veel, maar fondsen ontbreken om het uit te voeren.

OneWorld vroeg een jaar geleden subsidie aan bij het Bedrijfsfonds voor de Pers om de stap te maken van de 'voornamelijk aanbodgestuurde, berichtgeving' naar een 'levende interactieve website met nieuws, achtergrond en meningsvorming'. De website waarop u dit leest is daar een uitvloeisel van*).

De site (voor het gemak OneWorld2 genoemd) is in ontwikkeling, in het internetjargon zou je het een beta-versie kunnen noemen. We zullen het - mede met commentaar van de gebruikers - perfectioneren en nieuwe toepassingen aanbrengen.

De sleutelwoorden van dit nieuwe gedeelte van OneWorld zijn verdieping en interactie.
Verdieping bij het nieuws komt in de vorm van meer achtergrond, analyses en commentaren (ook van derden) en e-interviews (interviews per mail). En weblogs, de dagboekachtige pagina's die verdieping moeten gaan aanbrengen op een specifiek onderwerp of thema.

Daarnaast willen we de interactie met de gebruiker stimuleren. De lezer reageert nu wel op wat we doen, maar het gebeurt mondjesmaat.

Die interactie (tweerichtingsverkeer) willen we uitbouwen. Lezers kunnen op dit gedeelte van de website vanaf nu direct hun reactie op de berichtgeving versturen. Zij kunnen hun waardering in cijfers voor stukken uitdrukken en zij krijgen permanent de kans over actuele kwesties hun mening te geven in een discussieforum en hun stem uit te brengen in peilingen.

Het zal dadelijk - ook al duurt het nog even - niet alleen meer tekst zijn waarmee we informatie brengen en reacties verwachten. We willen gaan werken met infographics (interactieve grafieken), streaming video, SMS, MMS (foto's versturen via je mobiele telefoon).
Kortom, we gaan de mogelijkheden van internet zo veel mogelijk benutten. En dat gebeurt, waar het kan, in samenwerking met andere partijen.

De gebruiker kan dus meer kanten op. Daarvan is de OneWorld News-Exchange, dat samen met het bedrijf Contactivity is ontwikkeld, al een voorbeeld. De persoon die op zoek is naar nieuws of documenten, kan op de News-Exchange zelf een selectie maken uit organisaties of instellingen die hun informatie aanbieden. Die selectie ontvangt hij of zij dan automatisch op zijn/haar desktop, intranet of website.

Ook het netwerk van organisaties die partner zijn van OneWorld, krijgt zijn plaats op de nieuwe site. En onder het kopje Portfolio laten we zien wat we doen in opdracht van derden: de projecten.

Tot slot nog een opmerking over de navigatie tussen het 'oude' en nieuwe deel van de site. U blijft (voorlopig) binnenkomen op de vertrouwde website oneworld.nl. Die verwijst u wel snel door naar het nieuwe gedeelte (oneworld2.nl). Hoewel het twee aparte sites zijn, hebben we geprobeerd het navigeren tussen beide delen soepel te laten verlopen. We zijn ons bewust dat het even wennen zal zijn, maar we willen nog even geen afstand doen van de vertrouwende, robuuste website die er deze week precies drie jaar staat.

*) De bouw van deze website kwam mede tot stand dankzij de sponsoring van Greenlightsolutions

Reacties