Het Ei van Columbus 2001

22-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Het Ei van Columbus/Faktor 4

In de categorie Dienstverlenende Organisaties heeft Achmea Schadeservice de prijs in ontvangst mogen nemen voor 'De Groene Polis'. Achmea heeft een groene autoschadeverzekering ontwikkeld, waarbij in geval van schade zoveel mogelijk gebruikte materialen en onderdelen worden toegepast bij het herstellen van de schade.

Achmea is lid van Het Factor 4 Inititatief dat actief ondersteuning heeft gegeven aan de Groene Autopolis, door ondermeer een onderzoek te laten uitvoeren naar het milieurendement van deze polis.

Het Factor 4 Initiatief is ondergebracht bij de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Door op actieve, sturende en professionele wijze intermediaire partijen in de Nederlandse samenleving te steunen, wil zij het draagvlak voor een duurzame wereld in Nederland versterken.

Het Ei van Columbus
NCDO

Reacties