Hervorming FAO tegen hongersnood

05-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Kernwoorden van de FAO-hervorming zijn decentralisatie en minder bureaucratie. Daarnaast moet er meer dialoog met lidstaten en maatschappelijke organisaties komen. Ook wil de FAO meer gebruik maken van lokale expertise, de privé-sector en internet. De hervormingsoperatie duurt nog tot 2005.

‘Door een intensiever en effectiever watermanagement op de plek zelf,’ gaf Diouf als voorbeeld, ‘kan de productie van gewassen en vee vergroot worden, zodat er meer voedsel komt waar dat nodig is’.

Voedselveiligheid en hongerbestrijding zijn de kerntaken geworden van de VN-organisatie, waarvan Nederland de grootste donor is. Nederland doneerde in 1998 66 miljoen gulden, goed voor 1,6 procent van het FAO-budget.

De hongersnood vermindert inmiddels, maar nog niet zo hard om het doel van de Wereld Voedsel Top in 1996 te halen. Daar spraken 185 landen af dat het aantal ondervoede mensen in 2015 gehalveerd moet zijn.

FAO kreeg slecht rapport van Nederland
De permanente Nederlandse vertegenwoordiger bij de FAO, Berteling, heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de hiërarchische structuur van de FAO, maar beaamt nu de positieve veranderingen: ‘Er wordt nu meer naar ons geluisterd. Diouf en zijn staf zijn wat flexibeler en staan meer open voor kritiek. Voor sommigen gaat de hervorming alleen nog wat te langzaam.’ Vorig jaar beoordeelde minister van Ontwikkelingssamenwerking Herfkens de werking van de elf bestaande VN-instellingen. De FAO kreeg samen met Unesco en de UNDP een erg slechte beoordeling.

Herfkens stelt dat hulp via VN-instellingen veel effectiever kan zijn dan die van afzonderlijke landen. Maar door slecht management, onenigheid tussen de verschillende lidstaten en het daaruit voortvloeiende inconsistente beleid slagen enkele VN-organen er niet in hun opdracht goed te vervullen.

Verder worden de schaarse middelen teveel uitgesmeerd over de hele wereld, met inefficiëntie als gevolg, en is er te weinig samenwerking met andere internationale instellingen als de Wereldbank.

In het Nederlandse rapport over de VN-instellingen, (http://www.minbuza.nl/OriginalDocuments/c_8550.pdf) komt de FAO er slecht vanaf. De FAO heeft gedurende achttien jaar nagelaten de noodzakelijke hervormingen uit te voeren. Pas bij het aantreden van Diouf in 1994 is men hiermee begonnen, maar Herfkens acht het nog te vroeg om te beoordelen of deze positief uitpakken. Volgens het rapport zou de bijdrage van Nederland aan de FAO de komende jaren dalen.

Meer informatie over FAO

Reacties