Heropening Zijdemuseum in teken van Novib-partner

05-04-2001
Door: OneWorld Redactie

5 april 2001

Vorig jaar dreigde het zijdemuseum aan haar eigen populariteit ten onder te gaan. Door de grote hoeveelheid bezoekers in de kleine ruimte vielen mensen flauw. Het museum besloot een nieuw pand te zoeken en heeft dit gevonden in het voormalige gemeentehuis.

De opening van het museum en de expositie vinden plaats op 11 april, 15.00 uur, Dorpsstraat 3 te Meliskerke, Zeeland

Aan de hand van foto’s, video en echte zijderupsen wordt het productieproces uitgelegd; van moerbeiboom tot kledingstuk. Veel van de werknemers in het zijdeproject van BRAC waren werkloos. Dankzij een speciale opleiding konden ze aan de slag, waardoor ze nu in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Maar BRAC heeft veel meer projecten: onderwijs, werkgelegenheid, bewustwording, kredietverstrekking etc. Op de tentoonstelling komt een scholingsproject van BRAC uitvoerig aan bod. In Bangladesh zijn weinig scholen en veel kinderen blijven analfabeet. BRAC brengt het onderwijs naar de kinderen in de (afgelegen) dorpen toe. In klaslokalen van riet of leem krijgen zij les, toegespitst op hun leef- en belevingswereld. In het museum is zo’n schoollokaal op ware grote nagebouwd en er zijn leermiddelen en een docente uit Bangladesh aanwezig. De expositie is onderdeel van het lespakket ‘Haal Bangladesh in de klas’, een wereldoriëntatie-project voor basisscholen.

De expositie maakt deel uit van een samenwerkingsproject van de provincie Zeeland, COS (Centrum voor internationale Samenwerking) Zeeland en Novib. De provincie wilde haar steun aan ontwikkelingslanden op een concrete manier vormgeven. Naast een financiële bijdrage voor BRAC zijn uit deze samenwerking diverse educatieve projecten, zoals de expositie, voortgekomen. Zeeland koos bewust voor een project in Bangladesh, vanwege de overeenkomsten tussen de provincie en dat land. Beiden een grote delta, regelmatig in strijd met het water maar er tegelijk zo afhankelijk van. Novib is met beide regio’s zeer verbonden. Nederland (Zeeland) kreeg na de watersnoodramp in 1953 veel hulp vanuit onder andere (het huidige) Bangladesh. Dit zette mensen in Nederland er toe om zich in te gaan zetten voor minder bevoordeelde mensen elders ter wereld. Een jaar later resulteerde dit in de oprichting van Novib.

De opening van het museum en de expositie vinden plaats op 11 april, 15.00 uur, Dorpsstraat 3 te Meliskerke, Zeeland

Reacties