Herfkens wil ‘Greenpeace' voor belangen van Derde Wereld

31-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld/doris

Minister Herfkens denkt dat maatschappelijke organisaties met acties à la Greenpeace de ontwikkelingsproblematiek nadrukkelijker onder de aandacht kunnen brengen. Meer actiebereidheid en campagnes waarin ook de politiek wordt aangesproken, zullen de samenleving wakker houden en het draagvlak kunnen vergroten, zo is de gedachte.

Vorige week bleek uit een onderzoek in opdracht van Herfkens dat het vertrouwen in ontwikkelingssamenwerking bij het Nederlandse publiek minder groot is.

Weliswaar staat driekwart van de bevolking achter de omvang van het budget en denkt bijna 60 procent dat hulp helpt. Maar er zijn volgens Herfkens ‘zorgelijke tendenzen’. ‘De twijfel over de besteding van de Nederlandse bilaterale hulp neemt toe. Wel steun voor de uitgaven, maar een tanend geloof in de resultaten ervan. Dat is een trend sinds 1986’ .

Als voorbeeld noemde Herfkens, opnieuw, de dreigende ontmanteling van het voorstel van Europees Commissaris voor Handel Pascal Lamy over vrije toegang voor de armste landen tot de EU-markt.

Een sterke lobby tégen het voorstel dreigt het te halen. ‘Waar is de tegendruk van de Derde Wereldbeweging?' vroeg Herfkens aan de verzamelde organisaties in het Tropeninstituut in Amsterdam.

Herfkens: 'Als zoiets dreigde voor een belangrijk dossier in het milieubeleid dan hing Greenpeace of MilieuDefensie binnen de kortste keren hoog in de schoorsteenpijpen van de Suikerunie of de CSM. Met zoemende camera’s van alle omroepen erbij. Waar blijven zulke signaal-acties van de Europese ontwikkelingsorganisaties? Waar blijven de klimploegen en speedboten van de Derde Wereldbeweging?'.

Nieuwe prioriteiten NCDO
De minister benadrukte dat haar gevecht in Europa voor vrije markttoegang, meer kans van slagen heeft als media-acties van niet-gouvernementele organisaties als Novib, Hivos of Cordaid, het onderwerp hoger op de politieke en maatschappelijke agenda weten te plaatsen.

Herfkens: ‘Ik kan nog zo hard vechten voor vrijere markttoegang, maar als dat niet hoger op de politieke agenda komt door grote aandacht in de media, als er geen Europese beweging achter zit die sterk is, dan winnen de geïnstitutionaliseerde belangen het. Dan dreigt een vicieuze cirkel. Minder druk, dus minder coherentie. Minder coherentie, dus minder resultaten. Minder resultaten, dus minder draagvlak. Minder draagvlak, dus minder druk.’


Herfkens stond uitgebreid stil bij het jubileum van de NCDO. Volgens de minister heeft de Nationale Commissie in zijn 30-jarig bestaan een enorme bijdrage geleverd aan ‘informeren, organiseren, bewustmaken, lobbyen, overtuigen, actievoeren, uitwisselen, discussieren’ ten behoeve van een betere wereld. Eerder dit jaar liet de minister zich nog zeer kritisch uit over de koers van de NCDO.

De minister herinnerde aan het feit dat in 1970 prins Claus, de eerste voorzitter, het als belangrijkste taak zag om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen ten gunste van de arme landen. ‘Daar draait het nu nog steeds om,’ aldus Herfkens.


Herfkens: ‘Wie de NCDO die dertig jaar gevolgd heeft, ziet de slinger heen en weer gaan. Van bewustwording naar politieke relevantie. Van dieptebenadering naar werken in de breedte. ‘Diep en wollig’ versus ‘breed en leeg’, zoals auteur Hans Beerends schreef in zijn boek over geschiedenis en toekomst van de Derde-Wereldbeweging. Hijzelf zag meer in een derde variant: ‘radicaal en dynamisch’.’ De minister duidelijk ook.

Herfkens maakte ook het nieuwe NCDO-beleidskader bekend voor de komende vier jaar.

Er worden nieuwe prioriteiten opgesteld. De relatie met armoedebestrijding in ontwikkelingslanden moet in de NCDO-activiteiten helder zijn. Er moet meer aandacht zijn voor actuele thema’s die voor de publieke opinie vertaald worden in zichtbare activiteiten en campagnes, aldus Herfkens.

NCDO website

Reacties