Herfkens voor invoering Tobin-tax

18-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Herfkens zei dit tijdens een debat over globalisering en Europa dat door GroenLinks in het Amsterdamse Felix Meritis werd georganiseerd.

De Tobin-tax, genoemd naar wijlen econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin, is een belastingheffing op internationale valutatransacties. Doel is om speculatieve kapitaalstromen in te dammen die uit sociaal of ecologisch oogpunt ongewenste effecten hebben.

Dagelijks wordt met een bedrag van 1,8 triljoen dollar gespeculeerd op de internationale financiële markten. Dat kan de nationale munt en economie van ontwikkelingslanden onder druk zetten. Een heffing op speculatie zou deze landen juist ten goede kunnen komen, luidt de redenering.

Met een heffing van 0,1 tot 0,25 dollarcent per honderd dollar waarmee gespeculeerd wordt, zou de Tobin-tax jaarlijks al 100 tot 300 miljard dollar opleveren. Met dat geld zou de ontwikkeling van arme landen gefinancierd kunnen worden.

Geen steun

Herfkens vond altijd dat op de Tobin-tax weinig vooruitgang te boeken was, omdat er geen enkele internationale steun voor dit onderwerp was te verwachten. De Nederlandse regering liet toen ook weten niets te zien in een Tobin-tax.

Herfkens wilde liever dat haar ontwikkelingscollega’s werk maakten van de belofte van de 15 EU-lidstaten om 0,7 procent van het bruto nationaal product (BNP) uit te trekken voor ontwikkelingssamenwerking. Alleen Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken voldoen aan dat criterium.

Niet-gouvernmentele organisaties pleitten al langer voor een wereldwijde invoering van de Tobin-tax, maar het voorstel werd tot nu toe als onhaalbaar afgedaan. Deze heffing kan nationaal ingevoerd worden, maar is alleen echt effectief als ze wereldwijd geïmplementeerd wordt.

Reacties