Herfkens verlaat politiek

17-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Herfkens is de vierde PvdA bewindspersoon uit het kabinet van Paars-2 die zijn Kamerzetel opgeeft. Direct na de verkiezingen stapten minister Pronk (Vrom) en staatssecretaris Vliegenthart (VWS) uit de Kamer. Later volgde minister Vermeend (Sociale Zaken).

In een brief aan PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven schrijft Herfkens dat haar terugtreden de conclusie is van het PvdA-beraad in Bergen, half juni, waar de partij een eerste poging deed de verkiezingsnederlaag te verwerken.

De bewindsvrouw stelt in haar brief dat zij de partij niet de garantie kan geven voor de volle vier jaar in de Tweede Kamer te zullen zitten. Om die reden en vanwege de discussie binnen de partij om jong talent de kans te geven, stelt zij haar Kamerzetel ter beschikking.

Herfkens laat de partij verder weten de komende periode meer tijd uit te willen trekken voor haar privé-leven. Later in het jaar wil zij zich gaan richten op werk in de sfeer van internationale samenwerking, waar overigens ook haar partijgenoot Pronk belangstelling voor heeft.

In haar brief zegt ze tevreden terug te kijken 'op de vele jaren (negen als Kamerlid en vier als minister) dat ik mij met hart en ziel heb mogen inzetten voor internationale solidariteit. Ik blijf de Partij van de Arbeid daar erkentelijk voor. Ik wens jullie alle kracht en wijsheid in de komende moeilijke tijd’.

PvdA-website met deel van brief Herfkens

Reacties