Herfkens spreekt met jongeren: ‘Ik zie jullie als mijn bondgenoten’

17-01-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

In het eerder verschenen rapport ‘Tijd voor Nieuw Beleid’ hebben 35 jongeren van de organisatie Move Your World harde kritiek geuit op het beleid van de minister. Daarover wilden zij in debat op het hoogste niveau.

Volgens de jongeren komt een groot aantal van de minst ontwikkelde landen niet in aanmerking voor Nederlandse hulp, omdat de minister eisen stelt aan het bestuur van het land.

Verandering moet er ook komen op het terrein van de kinderrechten, vinden de jongeren. Rijke landen, en dus Nederland, moeten 1 procent van hun nationaal inkomen besteden aan ontwikkelingshulp en het Nederlandse hulpbeleid moet samenhangender.

Praatgrage Herfkens was al te blij uitleg te geven. ‘Landen die buiten de boot vallen, laten we niet zitten. Maar omdat we geen vertrouwen hebben in de regering, helpen we die landen via de Verenigde Naties en via andere wegen,’ aldus de minister.

‘Bovendien moet je naar een breder plaatje kijken. Als er veel donoren over elkaar rollen in zo’n land hoef ik er niet ook bij te zitten,’ vervolgt zij.

Volgens de minister zijn er geen snelle en simpele oplossingen. ‘Ik erger me aan simplificaties waarmee men problemen denkt op te lossen. Het is niet makkelijk om kinderarbeid te verbieden. Als kinderen in Afghanistan geen tapijt mogen maken, kunnen ze niet overleven.’

Nog voordat de jongeren hun standpunt over het volgende onderwerp duidelijk konden maken, begon Herfkens met haar uitleg. ‘Met de Verenigde Naties is ook afgesproken dat ieder rijk land 0,7 procent van BNP zou besteden, maar alleen Nederland, Zweden, Noorwegen en Denemarken houden zich daaraan. Ik vind dat onaanvaardbaar.’

Volgde de Europese Commissie, waar de minister geen goed woord voor over had. ‘In Brussel tellen alleen nationale belangen en er is weinig solidariteit. Ik heb het helemaal gehad met de commissie. Nu ga ik het met een paar andere lidstaten zelf het initiatief nemen.’

En coherentie beschouwt Herfkens als ‘een van mijn hobby’s’. ‘Ik vind het hypocriet dat de rijke landen met één hand hulp geven en die vervolgens met vijf handen wegnemen.’

Jongeren hadden ook nog willen ‘debatteren’ over onderwerpen als genetische manipulatie en internationale milieuverdragen, maar de tijd was om.

Op de valreep moedigde de minister de jongeren van Move Your World nog aan: ‘Ik zie jullie als mijn bondgenoten en ik vind het altijd leuk om een debat met jongeren aan te gaan’.

Reacties