Herfkens: 'Niet globalisering, maar marginalisering is het probleem

27-02-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De minister opende 25 februari een reeks lezingen van de Society for International Development (SID) over Globalisering en Armoede.

In de groep landen die meegaat met de globalisering ziet Herfkens een duidelijk verbetering in de levensstandaard. De lonen in die landen, waar drie miljard mensen wonen, zijn twee keer zo snel gestegen als in de minder fortuinlijke groep. De kloof tussen deze landen en het rijke westen versmalt, zo zegt Herfkens.

De andere groep landen, met een bevolkingsaantal van twee miljard mensen, heeft echter de 'trein gemist', aldus de minister. Het aandeel van deze landen in de wereldhandel is gedaald. De economische groei stagneert, mede als gevolg van de nadruk op slechts een paar exportproducten.

Herfkens vindt het daarom van belang dat er een sterke publieke sector (global governance) is om globalisering te laten werken. Bestaande internationale organisaties moeten daartoe vernieuwd worden. Hiermee gaat ze in tegen de econome Hertz, een der boegbeelden van de andersglobalisten, die zegt dat er geheel nieuwe internationale instellingen nodig zijn.

Vooruitgang
Herfkens heeft de afgelopen vier jaar grote vooruitgang op ontwikkelingsgebied gezien. Er heeft zich een coalitie tegen armoede gevormd, die handel ziet als middel om armoede te bestrijden. Nu bestaat er een consensus over de Internationale Ontwikkelingsdoelstellingen. 25 Jaar geleden durfde Herfkens daar alleen maar van te dromen.

Vooral de nadruk op goed bestuur en beleid van ontwikkelingslanden zelf ziet Herfkens met tevreden blik aan. 'Je kunt geen goede resultaten afdwingen met een remote control. De oude manier van ontwikkelingssamenwerking om oases te kweken in een zee van armoede is niet duurzaam.' Dat landen nu zelf een plan voor ontwikkeling kunnen voorleggen aan donoren, het zogeheten PRSP-programma, juicht Herfkens toe.

Problematiseren
Na de spraakwaterval van Herfkens wil Novib-directeur Sylvia Borren de zaak toch wel even 'problematiseren'. Zij is net terug uit Porto Alegre waar het alternatieve World Social Forum werd gehouden, en de optimistische toon van Herfkens staat haar totaal niet aan.

Naast de andersglobalisten waren er ook parlementariërs van over de hele wereld en zelfs vertegenwoordigers van de internationale instellingen als Wereldbank en IMF. Maar een officiële Nederlandse delegatie heeft Borren niet gezien. Applaus uit de zaal is haar deel. Maar Herfkens bijt de Novib-directeur venijnig toe dat ze 'niet eens was uitgenodigd voor Porto Alegre'.

De minister houdt van concrete projecten en concrete resultaten, zegt ze, en die zijn er geweest. De EU laat producten van de Minst Ontwikkelde Landen zonder beperkingen toe. Er is vooruitgang op het gebied van patentrechten. 'Die winst over de afgelopen vier jaar wil ik niet door de plee trekken.'

Lees gehele speech Herfkens
Society for International Development

Reacties