Herfkens: ‘Monterrey is hét moment om te oogsten’

24-01-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Herfkens zegt niet vaak ‘zo’n goed gevoel’ gehad te hebben over VN-conferenties als nu voor de Top in maart in Mexico. ‘En ik loop al 25 jaar mee in het vak.’ De minister zei dat dinsdagavond in Utrecht, tijdens de opening van serie debatwedstrijden voor studenten over de schuldenproblematiek, georganiseerd in het kader van de conferentie in Monterrey.

De bewindsvrouw constateerde vorige week op een voorbereidende bijeenkomst in New York grote eensgezindheid tussen landen. ‘Voorheen speelden er altijd Oost-West en Zuid-Noord-verhoudingen mee en dat was een enorme tijdsverspilling.’ De sfeer is nu anders. Daar speelt ook ‘11 september’ een rol. Sinds die tijd is volgens Herfkens het internationale politieke klimaat ten positieve veranderd.

Ook ‘de holistische benadering’ van de conferentie Financiering voor Ontwikkeling spreekt de minister aan. ‘Wij praten nu over het hele plaatje. Op vorige VN-toppen werd er altijd maar over één deelaspect gesproken.’

In Monterrey moeten landen het eens worden over geldbronnen die de zogeheten Millenniumdoelen financieren. Die doelen zijn onder andere de halvering van de armoede in 2015, vermindering van de kindersterfte in ontwikkelingslanden en toegang tot basisonderwijs voor jongens en meisjes.

Landen gaan in Mexico bekijken hoe het geld moet worden opgebracht. Op de agenda staan binnenlandse geldbronnen (zoals belastingheffing), buitenlandse investeringen, schuldenkwijtschelding, verhoging van de hulp en handel (toegang tot rijke markten) en mogelijke andere bronnen, zoals bijvoorbeeld een belasting heffen op speculatief kapitaal (bekend als de Tobin-tax).

De commissie die de VN-conferentie voorbereidt, schat dat er jaarlijks voor de Millenniumdoelen minimaal zo’n 50 miljard dollar extra nodig zijn, bovenop de al bestaande hulpstromen.

De minister is ook optimistisch over ‘Financiering voor Ontwikkeling’ omdat voor het eerst ook internationale instellingen als de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) deelnemen. En, zegt Herfkens, ‘ze zitten allemaal op hetzelfde spoor’.

Ook ziet Herfkens dat de ontwikkelingslanden steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen, en dat maakt Monterrey ‘hét moment om te oogsten’.

Herfkens staat overigens niet alleen in haar enthousiasme. In New York, op de voorbereidende conferentie, spraken de organisatoren al over een curtain raising event: laat de show maar beginnen, de gordijnen kunnen worden opgetrokken.

Meer over de conferentie Financiering voor Ontwikkeling
De Millenniumdoelen op een rijtje
De Millenniumdoelen op een rijtje
De Millenniumdoelen op een rijtje

Reacties