Herfkens laat scepsis over mondiaal aidsfonds varen

30-11-2001
Door: OneWorld Redactie

Het mondiale aidsfonds wordt begin 2002 gelanceerd. Het komt voort uit de toezegging van de G-7 tijdens de Okinawa-top van juli 2000 om meer geld beschikbaar te stellen voor de bestrijding van aids, malaria en tuberculose. Ook Wereldbank-president James Wolfensohn en secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, promootten het fonds.

In april van dit jaar meende Herfkens nog dat er voldoende initiatieven waren voor het tegengaan van de ziekte. Bovendien leerde de geschiedenis dat de G7 ‘wel vaker met mooie plannen komt zonder dat direct in concrete plannen wordt omgezet,’ zoals een woordvoerster van Buitenlandse Zaken het uitdrukt.

Ook betwijfelde de minister of de inbreng van de ontwikkelingslanden wel voldoende tot uitdrukking zou komen in het fonds en het niet teveel ‘donorgestuurd’ zou zijn.

De scepsis is verdwenen. Volgens Herfkens liggen er nu concrete voorstellen: ’er is boter bij de vis’. Geld komt er van onder andere Japan en de Verenigde Staten. Volgens het ministerie telt ook mee dat Washington een andere houding aanneemt ten opzichte van de patentrechten op anti-aids medicijnen.

’Oorlogskas’
Daar komt nog bij dat rijke landen hebben toegezegd de activiteiten te laten aansluiten op de prioriteiten van ontwikkelingslanden. En de minister is tevreden dat ontwikkelingslanden en donoren evenredig vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het Fonds.

De grote rijke industrielanden hebben inmiddels 1,3 miljard dollar voor de ‘oorlogskas’, zoals Wolfensohn het noemde, toegezegd. Volgens de Verenigde Naties is er de komende jaren 7 tot 10 miljard dollar nodig.

Nederland belooft dat de bijdrage aan het mondiale aidsfonds niet ten koste gaat van andere organisaties op dit terrein, zoals het VN-Bevolkingsfonds (Unfpa), UNAids en het Internationale Aids Vaccin Initiatief (IAVI).

Vrijdag beloofde Herfkens ook dat de Nederlandse campagne Stop Aids Now twee miljoen gulden extra krijgt, boven op de vijf miljoen gulden al eerder beschikbaar was gesteld.

Vorig jaar stierven drie miljoen mensen aan aids. Ruim vijf miljoen raakten besmet met HIV, waarvan vier miljoen in Afrika. Nieuwe aids-initiatieven lijken in een stroomversnelling te zijn gekomen door de bereidheid van de farmaceutische industrie goedkopere medicijnen te produceren voor de armste landen.

Toezegging Herfkens in haar speech vrijdag (vanaf 17 uur)
Un Aids
Un Aids
Un Aids

Reacties