Herfkens klaagt over gebrek aan personeel

09-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Door de personele fusie met Buitenlandse Zaken is zij beroofd van een eigen denktank, een goed geoutilleerde bibliotheek en rekenmeesters. Tegelijkertijd groeit haar budget door de economische voorspoed dagelijks met anderhalf miljoen gulden, zonder dat daar extra mensen tegenover staan.

De minister klaagde haar nood donderdag tegenover een speciale ontwikkelingscommissie van de Oeso, de club van 30 geïndustrialiseerde landen.

Deze commissie heeft tot taak eens in de vier jaar het ontwikkelingsbeleid van de aangesloten lidstaten tegen het licht te houden. Het beleid van Nederland wordt dit jaar door Portugal en Duitsland onderzocht. Binnen de Oeso is het gebruikelijk dat de lidstaten elkaar examineren.

Tijdens een openbare hoorzitting van de commissie in het Tropeninstituut in Amsterdam, riep Herfkens vertwijfeld uit dat op het ministerie 'bijna niemand te vinden is die kan rekenen'.

Door het nijpend gebrek aan personeel ziet zij zich gedwongen steeds meer uit te besteden. Zij moet steeds meer capaciteit en ideeën 'stelen van andere landen en organisaties'. Dat is op zich geen slechte zaak, maar dat zij geen eigen denktank heeft om beleid te genereren stoort haar. Het is een belemmering om de eigen bevolking warm te houden voor de noodzaak van ontwikkelingshulp en uitvoering te geven aan speciale wensen van het parlement.

Tijdens de zitting riep zij de commissie op kritisch te werk te gaan bij hun onderzoek. Het vorige rapport uit 1997 was veel te lief, daar schiet zij niets mee op. Als zij in de volgende kabinetsperiode veranderingen wil doorvoeren - 'ik hoop hier nog zes jaar te zitten' - dan kan een kritisch rapport behulpzaam zijn bij het schrijven van het nieuwe regeringsprogramma.

De commissie die in juni de uitslag van het examen naar buiten wil brengen, is blij met de opmerkingen van Herfkens. Er is al een kentering te zien in de werkwijze. Vroeger ging de commissie inderdaad te oppervlakkig te werk, erkent een Nederlandse diplomaat bij de Oeso.

Tegenwoordig wordt er meer doorgevraagd en worden de rapporten kritischer. 'Dat kan omdat de landen waarover wij rapport uitbrengen steeds minder problemen hebben met een kritische benadering', aldus de diplomaat.

Site van Oeso, organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

Reacties